Yttrandefrihetens gränser

Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given.
Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med filmer, dilemmafrågor och VR-teknik vill vi utmana besökare att reflektera och samtala med varandra.

Utställningen visas i Stockholm hösten 2019 t o m sommaren 2020 och går därefter på turné i landet. Till utställningen utvecklar vi en workshop för elever i högstadiet och gymnasiet.

Målgrupper

Utställningen vänder sig till skolan samt kultur- och samhällsintresserad allmänhet.
Pedagogledda workshoppar riktade till årskurs 7–9 och gymnasiet.

Fakta om utställningen 

Utställningen består av fristående montrar med text, bild och integrerad medieutrustning.
Till workshopen finns 30 st. VR-glasögon.

Utställningsyta: Minimum 100 kvm. Utställningen kan delas upp i flera närliggande lokaler.
En mötesplats för c:a 30 elever måste finnas i nära anslutning till utställningslokalen.
Takhöjd: 2,7 m
Hyreskostnad: 60 000 kr exklusive moms. 
Utställningsperiod: Efter överenskommelse men vi rekommenderar att utställningen visas i minst 6 månader.

Mottagaren ansvarar för och bekostar:

Transport av utställningen till och från sitt museum/institution.
Installation och demontering av utställningen samt upp- och nedpackning.
Förvaring av packmaterial och transportlådor under utställningsperioden.

Detta ingår:

En komplett utställningsmiljö.
Rekommendation om placering av utställningens alla ingående delar.
Manual för installation och demontering av utställningen samt för upp- och nedpackning.
Introduktion till utställningen och det pedagogiska upplägget ges av personal från Forum för levande historia.
Underlag för kommunikation, till exempel bild, text och pressmaterial.

Produktion

Utställning samt pedagogik: Forum för levande historia
Producent: ACTIT Kommunikation, Annmari Kastrup
Form: R.A.B.B.E, arkitektur och utställningar, Anders Rabenius
Grafisk design: Unna design, Malvin Karlsson
Byggnationer: Fischer Reklamateljé AB

För frågor, intresseanmälan och bokning kontakta info@levandehistoria.se