Demokratin och du

Om utställningen 

Att samtala, inkludera och lita på andra är grundläggande fundament i en demokrati. Men vad händer när samtalen tystnar, när förtroendet brister och när vi ställs mot dem? När känslan av delaktighet försvinner, och många slutar bry sig? Historien visar att det som urholkar en demokrati ofta sker gradvis, steg för steg. Och när stegen väl har tagits är det svårt att backa bandet. 

Den lilla, interaktiva miniutställningen ”Demokratin och du” innehåller texter, bilder, filmer och dilemmafrågor. Utställningen passar för att visas i offentliga inomhusmiljöer, som till exempel kulturhus och bibliotek. 

Målgrupp

Kultur- och samhällsintresserad allmänhet.

Fakta om utställningen

Takhöjd: 2,4 m
Elanslutning: 230 v krävs
Utställningens storlek: 4 kvm 

Pris: 2 000 kr exklusive moms, per månad
Utställningsperiod: Efter överenskommelse. Vi rekommenderar minst 2 veckor.
För information om när utställningen finns tillgänglig, kontakta info@levandehistoria.se

Mottagaren ansvarar för och bekostar:

Transport av utställningen till och från sitt museum/institution.
Montering och demontering av utställningen samt upp- och nedpackning.
Förvaring av packmaterial och transportlåda under utställningsperioden.

Detta ingår:

En komplett utställningsmiljö.
Checklista, teknisk specifikation och monteringsanvisningar om hur utställningen monteras, demonteras samt packas av mottagaren

Produktion

Utställningen Demokratin och du är producerad av Forum för levande historia. Den utgår från en tidigare utställning, Stämplad, som producerades i samarbete med Riksutställningar.

För frågor, intresseanmälan och bokning kontakta info@levandehistoria.se