Workshop 4: Normalitet då och nu

Workshoppen består av tre övningar och innehåller bildanalys, filmklipp, bildspel och värderingsövningar som ger eleverna möjlighet att reflektera över normalitet då och nu. Utgångspunkten är ett historiskt foto från ”sinnesslöanstalten” Vipeholm.

Workshoppen är fristående men går att kombinera med andra i Uppdrag: Demokrati.

Workshoppen innehåller:

Symbol lärarmanual

Lärarmanual.pdf

Arbetsmaterial.pdf

Symbol visningsmaterialVisningsmaterial