Riksarkivet

Beskrivning: Lars Hallberg, tidigare mångårig medarbetare med stora kunskaper om dessa samlingar gjorde i november 2018 en detaljerad lista över de olika samlingarna som finns hos Riksarkivet.