Regionarkivet i Göteborg

Regionarkivet i Göteborg

Beskrivning: På Regionarkivet i Göteborg finns handlingar rörande flyktingar från Förintelsen främst i de enskilda arkiv som deponerats i Göteborgs föreningsarkiv (vilket är ett uppdrag som bedrivs av Regionarkivet). Den kommunala hjälpverksamheten under krigsåren finns dokumenterad i arkivet efter den kuratorsverksamhet som Ingrid Segerstedt-Wiberg bedrev för statslösa flyktingar, men också i spridda handlingar i Miljönämndens arkiv.

Göteborgs Judiska församling
Här finns handlingar om flyktingar som kom till Sverige före- under- och efter andra världskriget, bland annat protokoll, korrespondens, listor och register, och s k flyktingakter. Församlingen har också filmat och intervjuat överlevare från Förintelsen. Till församlingen hör också ett antal delarkiv (t ex Judiska hjälpfonden).

Handlingar rörande judiska flyktingbarn
Arkivet består av Ingrid Lomfors intervjuer och enkäter med barn vilka kom som flyktingar innan kriget. En del djupintervjuer har blivit inspelade. Samlingen består också av en del originalbrev och fotografier från flyktingbarnen.

Handlingar om de vita bussarna
Detta arkiv innehåller underlag till Ingrid Lomfors forskning om de vita bussarna. Även i detta arkiv finns en del korrespondens och intervjuer med överlevare.

Fritz Kreiskys handlingar
Österrikarna Fritz och Selma Kreisky lyckades att i april 1939 få lov att flytta till Shanghai och undkom därmed Förintelsen. Arkivet består främst av Fritz opublicerade manuskript om tiden som flykting i Shanghai. 

Göteborgs hjälpkommitté för landsflyktiga
Innehåller handlingar om barnhemmet för judiska flickor på Viktoriagatan i Göteborg.

Göteborgs kurator för statslösa landsflyktiga
Ingrid Segerstedt-Wiberg fick 1945 tjänsten som stadens kurator för statslösa flyktingar. Arkivet består av korrespondens och akter rörande denna verksamhet.

Göteborgs kommun, Miljönämnden
Volym F9:7 innehåller bland annat sundhetsinspektören Ragnar Spaaks fotografier om förberedelserna för mottagningen av koncentrationslägerfångar våren 1945.

Mer om Regionarkivet Göteborg. (öppnas i nytt fönster)