Nordiska museet

Beskrivning: Vid Nordiska museets arkiv förvaras fyra arkivsamlingar med kopplingar till Förintelsen som innehåller vittnesmål. I respektive arkiv finns, utöver vittnesmål, även annat material som rör judiskt liv.

De fyra arkivsamlingarna består av Judiska minnen, D 412 I Förintelsens närhet 2000, Ruth Jacobssons arkiv samt Halina Neujahrs arkiv, de beskrivs här nedan.

Vid Nordiska museets arkiv förvaras även fotografier som föreställer vita bussarnas ankomst till Sverige samt mottagandet i samband med detta.


D 412 I Förintelsens närhet 2000

Tidsperiod som arkivets material är insamlat: under år 2000. Materialet omfattar uppväxten i Polen, upplevelser i Polen under andra världskriget i koncentrationslägret Auschwitz vintern 1941/42 samt livet i Sverige efter krigets slut.

Kategori, person och innehåll: Innehåller intervjuer med två överlevande polska kvinnor

Format: Utskrifter samt fotografier, kartor över platser som förekommer i berättelserna

Status: Intervju-utskrifterna är tillgängligt för forskning, individerna ska anonymiseras


Halina Neujahrs arkiv

Tidsperiod som arkivets material är insamlat: inkom till arkivet år 2007, omfattar perioden kring 1930 fram till Halina Neujahrs bortgång år 2006.

Kategori, person och innehåll: Innehåller framför allt hennes egna upplevelser från ghettot i Warszawa och tiden i Sverige i form av föredrag och tidningsartiklar samt dokumentär film "In Memoriam" med Halina som berättar om sitt liv i Warszawas ghetto och förflyttningen till koncentrationsläger blandat med journalfilm. 40 minuter lång. Manus och regi: Nicole Pergament, producent: Jack Pergament. Producerat av Centralfilm för Föreningen Förintelsens Överlevande.

Format: Tidningsartiklar, ljudband, videoband. Även fotografier från första tiden i Sverige samt bokmanus (självbiografiska anteckningar)

Status: Arkivet är tillgängligt för forskning

Var finns arkivet: Nordiska museet

Arkivbildare/upphov: Nordiska museet


Judiska minnen

Projektet Judiska minnen pågick 1994–1998 vid Nordiska museet. Dokumentation av 375 Judiska minnen från 1994–1998. Tillståndsbelagt.

Tidsperiod som arkivets material är insamlat: under år1994. Omfattar tiden före andra världskriget och framåt.

Kategori, person och innehåll: Minnena omfattar överlevandes vittnesbörd samt även vittnesbörd från vårdpersonal i Sverige och andra som kom i kontakt med Förintelsens offer.
Format: Nedskrivna minnesanteckningar, omring 300 st.
Status: De nedskrivna minnena är tillgängliga för forskning men med förbehåll, tillstånd ges av arkivchef. En anonymiserad sammanfattning av minnena finns tillgänglig i forskarexpeditionen.


Ruth Jacobssons arkiv

Tidsperiod som arkivets material är insamlat: Inkom till Nordiska museets arkiv 2007 samt 2010, men arkivets innehåll omfattar tiden 1935–1945.

Kategori, person och innehåll: Ruth Jacobsson (1912–1947) var konsertpianist. Hon och hennes dotter hamnade i koncentrationsläger, "Mein Leben" är hennes anteckningar (berättelse).

Format: Nedskrivna minnesanteckningar

Status: Tillgängligt för forskning