Lunds universitetsbibliotek

Lunds universitetsbibliotek

Titel: Witnessing genocide

Beskrivning: Lunds universitetsbibliotek har ett arkiv vid namn Witnessing genocide. Arkivet består av utvalda delar av Polska källinstitutets arkiv samt dr Zygmunt Lakocinskis privata samling från perioden oktober 1945 - november 1946. Professor Sture Bolin anlitades som historisk expert. Bolin fick i uppdrag att informera Lakocinskis arbetsgrupp hur intervjumetodiken skulle tillämpas.

Det unika med Lakocinskis projekt var att utvalda f.d. koncentrationslägerfångar intervjuade andra fångar och dokumenterade deras krigsupplevelser med fokus på vistelse i diverse koncentrationsläger. 

Arkivet består av:

  • 512 vittnesmål gäller både kvinnor och män och finns i databasen Alvin. Dessa vittnesmål är tillgängliga på Lunds universitetsbibliotekets hemsida.
  • 61 av 512 vittnesmål berör polska judar. 355 av 512 berör Ravensbrück.
  • Förutom de 512 vittnesmål som offentliggjordes på universitetsbibliotekets hemsida, består Polska källinstitutets arkiv av 75 fragment/oavslutade vittnesmål.  

Här är Paul Rudnys presentation av arkiven (öppnas i nytt fönster).

Till arkivet Witnessing genocide (öppnas i nytt fönster).

Var finns det arkiverat: Lunds universitetsbibliotek