Forum för levande historia

Vittnesmål ses inom myndigheten som en värdefull resurs i det pedagogiska arbetet, att använda vittnesmål, är en av myndighetens pedagogiska grundpelare. Det har lett till att överlevandes berättelser finns med i många av de olika teman som myndighetens pedagogiska program berör.

Forum för levande historia har följande fyra samlingar av vittnesmål:


Broderfolk (2005)

Beskrivning: I ett samarbetsprojekt mellan Forum för levande historia och Judiska museet i samband med utställningen Broderfolk användes åtta intervjuer. Fyra av dessa är med personer som var offer för förföljelse i hemlandet – Norge eller Danmark – medan fyra av intervjuerna var med personer som arbetade för att hjälpa människor att fly till Sverige.

Mängd: 8 st.
Format: 2 videofilmade intervjuer + transkribering, samt 6 intervjuer som endast finns nedtecknade
Kontakt: Vill du veta med om samlingen – kontakta biblioteket@levandehistoria.se
 

Dokumentationsprojektet (2000–2002)

Beskrivning: Producerat av Kommittén för levande historia (blev senare Forum för levande historia), 2000–2002. Alla vittnesmål är inte från överlevande men alla har någon koppling till Förintelsens historia. Samlingen består av vittnesmål från:

  • överlevande som kom efter kriget
  • barn som räddades till Sverige
  • de som deltog i flyktingmottagning
  • två som har under kriget tjänstgjort i tyska armén 
  • samer som genom sitt liv i gränstrakter kom i kontakt med flyktingar
  • några som räddade sig till Sverige från Norge och Danmark
  • studenter som var aktiva i Sverige under kriget
  • en av de som körde de Vita bussarna

Mängd: 98 st.
Format: Videoinspelningar + transkribering

Originalen bevaras på, och ägs av Riksarkivet
Referenskod: SE/RA/325252/40 Datering: 2001 – 2002, ExtraID: 1
Arkivinstitution: Riksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov: Kommittén levande historia (2001)
Alternativa namn: Ku 2001:01 Kategori: Statlig myndighet


Judiska barnflyktingar (2008)

Beskrivning: Samlingen innehåller intervjuer med personer som sändes till Sverige som barn under andra världskriget, sju judiska barn och två finska barn.

Mängd: 9 st.
Format: Video
Kontakt: Vill du veta med om samlingen – kontakta biblioteket@levandehistoria.se


Vittnesmål med klassrumsövningar (2013)

Beskrivning: I anslutning till projektet ”Vittnesmål med klassrumsövningar” genomfördes intervjuer av fyra överlevande från Förintelsen samt två som varit offer för kommunistiska regimer.

Mängd: 4 inspelade filmer + transkribering
Format: Videoklipp som kan ses här