Intervjuer och arkivstudier

Många skolklasser börjar studera gamla tidningslägg för att upptäcka hur dåtidens invånare på hemorten tänkte och agerade. Några fortsätter med att intervjua äldre släktingar, som får berätta om livet i Sverige för drygt 60 år sedan. På många svenska orter anordnades flyktingmottagning efter andra världskriget.

Allt fler elever som kommit hem från en skolresa till Polen känner till sin glädje att kommunens arkiv är en rik källa till kunskap om detta. 

Här kan till exempel finnas uppgifter om hur överlevande från Bergen-Belsens koncentrationsläger fördes till orten med de så kallade vita bussarna. Vad hände med dessa människor? Vart tog de vägen? Kanske överlevde de inte. Var är de i så fall begravda?

Läs också:

Texter hämtade ur "Resehandledning och guider till Förintelsens minnesplatser i Polen”, författad av Christer Mattson och Kristian Gerner, utgiven av Forum för levande historia.