Holodomor: terror-hungersnöden i Ukraina åren 1932-1933

En stor svältkatastrof krävde miljontals liv i Sovjetunionen från hösten 1932 till sommaren 1933. Värst drabbades Ukrainska socialistiska republiken, som kallades Sovjetunionens kornbod och vars jordbruksmarker var kända som särskilt bördiga. Naturliga faktorer, som missväxt, spelade en viss roll i svälten. Men det var de sovjetiska myndigheternas agerande, under ledning av Josef Stalin, som ledde till att svältkatastrofen blev så omfattande. I Ukraina dog omkring 3 miljoner människor av svält; där ses katastrofen i dag som ett folkmord.

Svälten 1932-1933 är i Ukraina känd som Holodomor. Ordet är en sammansättning av de två ukrainska orden holod som betyder hunger och mor som betyder farsot, och användes första gången officiellt 1988. I ett modernt uppslagsverk över det ukrainska språket förklaras Holodomor som "artificiell svält, organiserad i stor skala av den kriminella regimen mot landets befolkning". Det kriminella och organiserade är något som ofta återkommer, inte minst i den lag "Om Holodomor i Ukraina" som 2006 slog fast att katastrofen var ett folkmord riktat mot det ukrainska folket, och att den sovjetiska regimens kriminella handlingar direkt syftade till att döda miljoner ukrainare.

Läs hela texten om hungersnöden i Ukraina här.

Texten Holodomor: terror-hungersnöden i Ukraina åren 1932-1933 av Johan Dietsch, 2010.

Läs hela texten om hungersnöden i Ukraina här.