Om texterna: källa

Texten är hämtad från vandringsutställningen ”To me there´s no other choice – Raoul Wallenberg 1912–2012”. Utställningen är ett samarbete mellan Forum för levande historia och Svenska institutet.

Originalmanus: Stina Mansfeld
Fakta- och textgranskning: Ulf Zander och Ingela Karlsson
Redigerad text: Anna Bellander, Small World
Granskning och korrigering 27 aug 2015: Karin Kvist Geverts