Poddavsnitt 3 med samtalsfrågor

Gör övningen så här:

  • Lyssna på podden med kulturgeografen Mekonnen Tesfahuney få djupare insikter om rasismens hierarkier, vi och de, kolonialism, kränkning av grundläggande rättigheter.
  • Diskutera utifrån samtalsfrågorna.

Samtalsfrågor:

  • Mekonnen Tesfahuney pratar om viljan att kategorisera människor hierakiskt i högre och lägre raser. Var kommer den här viljan ifrån? 
  • Vilka typer av geografiska kategoriseringar har du stött på?
  • Vilka tjänar på rasism? Mekonnen Tesfahuney kopplar ihop slaveriet efter 1500-talet, kolonialism och kapitalism med rasism. Finns det idag situationer där rasialisering tjänar vinstintressen? Ge exempel.
  • Kan du/ni tänka er andra situationer där utseende och geografiskt ursprung hindrar människor att fullt åtnjuta sina grundläggande rättigheter? Vilka risker ser du/ni i den offentliga verksamheten att människor blir profilerade utifrån ursprung istället för att ses som vanliga medborgare och invånare?
  • Mekonnen Tesfahuney talar om nation, gränser och tillhörighet. Ibland i debatten talar man om flyktingströmmar som en invasion som hotar. Varför är nationalismen så ofta fokuserad på ”de andra” som upplevs hota nationen?
  • Mekonnen Tesfahuney talar i slutet om paneuropeisk nyfascism som växer fram. Nation och gränser. Vilka tillhör oss? Vilka är de andra? Rasismen har blivit på nytt ett sätt att tala om de andra. Hur kan vi motverka denna polarisering och exkludering? ? När blir man svensk? När ”får” man bli svensk?

Läs mer om podden med Mekonnen Tesfahuney