Kulturgeografen Mekonnen Tesfahuney om kolonialism och slaveri som rasismens startpunkt

RSS Ladda ner som MP3 Följ på iTunes

14 mars 2016

Under kolonialismen blir rasism viktig för att legitimera slavhandel och ojämlikhet. Rasismen blir då en grundpelare i ett nytt kapitalistiskt system. Enligt postkoloniala teorier måste rasism och obalanserade maktstrukturer idag därför förstås som en del av vårt koloniala arv. Tesfahuney berättar också om hur en prästs goda intention att rädda Amerikas ursprungsbefolkning från slaveri istället bidrog till att göra afrikaner till handelsvara.

Mekonnen Tesfahuney är docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet.

Samtalsfrågor till avsnittet

Läs transkribering av podden (pdf)

Tillbaka till alla poddavsnitten