Kopplingar till skolans styrdokument

I grundskolans kursplan i historia kommer materialet och arbetet med snubbelstenarna kunna beröra nationalismen, diktaturer, demokrati, politiska ideologier, Förintelsen samt historiebruk.

I gymnasieskolans kurs H1B, samt övriga kurser i historia, kommer materialet beröra mänskliga rättigheter, diktaturer, folkmord, konflikter.