6. Exempel på bemötande (Försäkringskassan)

I det här avsnittet får du ta del av ett nytt exempel på hur bemötande av en invånare kan se ut när det inte är tillräckligt bra. Du får sedan reflektera över vad ett bättre bemötande skulle kunna vara.


 

Exempel: Charlie i möte med Försäkringskassan

Du ska nu få lyssna på ett ljuddrama som är ett fiktivt möte mellan en handläggare på Försäkringskassan och en invånare. Mötet är en dramatisering som är baserat på hbtqi-personers berättelser om liknande möten där det har funnits brister i bemötandet. 

  • Starta med play-knappen i form av en pil. 
  • Det är ett ljuddrama så bilden ska inte ändras.


Ladda ner manus till ljuddramat om du vill läsa istället för att lyssna


 

Egen reflektion efter att ha lyssnat på dramatiseringen

Ta hjälp av frågorna. Anteckna gärna dina tankar.

Reflektionsfrågor

  1. På vilket sätt får Charlie ett sämre bemötande för att han är transperson?
  2. Vad kan konsekvenserna av Evas bemötande bli för Charlie?
  3. Vilka råd skulle du ge Eva, för att förbättra hennes bemötande?

 

När du har reflekterat på egen hand kan du klicka på rubrikerna nedan och få exempel på hur du kan tänka utifrån varje fråga.