Faktafrågor till alla avsnitt

Avsnitt 1 Från Indien till Europa

En kort beskrivning av det romska folkets historia från Indien till Europa. Detta första avsnitt är en kortfattad översikt för att det inte ska ta alltför mycket tid att gå igenom, men ändå ge en möjlighet att förstå det romska folkets bakgrund. 

Faktafrågor till avsnitt 1

När kom romer till Europa?
Omkring år 1300.

Hur behandlades romer i Nord- och Västeuropa från och med 1500-talet?
Först med nyfikenhet och respekt. Senare fick romer skulden för dåliga saker som hände i samhället. Romer förvisades från flera länder och i de länder de tilläts bosätta sig förbjöds romers språk och kultur.

Vad innebar de idéer om ”människoraser”, som kom under 1700-talet, för romer?
Romer klassificerades och gavs negativa egenskaper. Dessa egenskaper blev fördomar som finns kvar idag.

Avsnitt 2 Romer i Sverige

Detta avsnitt handlar om tiden från när romer kom till Sverige och fram till idag. I denna del finns en kort beskrivning av de fem romska grupper som finns i Sverige idag. Detta för att visa att romer inte är en enda grupp utan består av flera grupper med egna traditioner och dialekter.

Faktafrågor till avsnitt 2

Hur behandlades romer av den svenska staten och den svenska kyrkan efter de kommit till Sverige under 1500-talet?
Romer blev utsatta för diskriminering av den svenska staten och den svenska kyrkan. Romer blev utstötta från samhället och var tvungna att bosätta sig eller lämna landet. Präster fick inte döpa eller begrava romer.

Hur påverkades romer i Sverige av vad Statens rasbiologiska institut ansåg om dem?
Romer registrerades, många tvingades sterilisera sig och utsattes för en samhällelig kontroll.

Vilka förändringar skedde i svenska samhället under 1950-, 1960- och 1970-talet?
Rösträtt, romska barn fick börja i svensk skola, samma rättigheter och skyldigheter som andra svenska medborgare.

Varför är det få romer som talar romska?
De har inte fått lära sig språket. Under 1960- och 70-talen ville staten att romer skulle lämna sin gamla livsstil bli en del av svenska majoritetssamhället.

Avsnitt 3 Nazisternas syn på romer

Den första delen av detta avsnitt handlar om romers situation under tidigt 1900-tal och under nazismens styre i Tyskland från 1933 till andra världskrigets början 1939. Texten berättar kortfattat om nazisternas syn på ”människoraser” och de som ansågs vara ”asociala”.

Faktafrågor till avsnitt 3

Varför tvingades romer registrera sig hos myndigheter i de länder de var i mellan 1919–1939?
Det var ett led i samarbetet mellan länders polismyndigheter. Det var ett sätt att hålla koll på var romer befann sig.

Vad ansåg nazisterna om romer?
Nazisterna ansåg att romer tillhörde en lägre stående ”ras” än dem själva. Romer ansågs vara ”asociala” ”främmande raselement” och ett hot mot nazisternas tanke om ett enhetligt ”ariskt”, ”rent” och ”sunt” tyskt folk.

Vilka var de ”asociala” enligt nazisterna?
De som var arbetslösa, inte hade någon fast inkomst eller bostad.

Vad innebar Nürnberglagarna, som infördes i Tyskland år 1935, för romer?
Romer tvingades sterilisera sig och förlorade sina medborgerliga rättigheter.

Avsnitt 4 Romer under Förintelsen

Detta avsnitt, beskriver hur romer från de av Nazityskland ockuperade länderna sattes i getton och koncentrations- och arbetsläger. Men också att de flesta romska offer under Förintelsen sköts av så kallade Einsatzgruppen och andra tyska trupper och begravdes i massgravar. 

Faktafrågor till avsnitt 4

Vad hände med de 5 000 romer från Österrike som deporterades under hösten 1941?
De deporterades till det judiska gettot i Łódź där 700 dog i tyfus. De som levde fördes till förintelselägret Chelmno i det ockuperade Polen där de mördades.

Vad hände med romerna i förintelselägret Auschwitz-Birkenau natten mellan 2 och 3 augusti 1944?
De romer som fanns kvar i lägret dödades för att ”zigenarfamiljelägret” skulle stängas. Minst 2897 människor mördades.

Varför är det svårt att veta exakt hur många romer som mördades under Förintelsen?
Det finns ingen uppgift om hur många romer som fanns i Europa vid den tiden. Många romer var inte folkbokförda på någon särskild ort.

Hur många romer tror forskarna mördades under Förintelsen?
Mellan 200 000 och 500 000 människor.

Avsnitt 5 Antiziganism idag   

Detta avsnitt handlar om hur antiziganism uttryckas idag. Avsnittet har fokus på hur romer har behandlats och behandlas idag i Sverige. Tiggare, kriminella nätverk och registrering av romer i Sverige är några av de saker som tas upp.

Faktafrågor till avsnitt 5

Vad handlar antiziganism om?
Majoritetssamhällets fördomar, inte om de egenskaper romer har.

Varför har FN och Europarådet kritiserat Sverige i frågan om romer?
Romer i Sverige har blivit utestängda från viktiga delar av samhället.

Vad visade en utredning att delar av antiziganismen i Sverige bygger på?
Hur det svenska samhället är uppbyggt och djupt rotade fördomar i hela samhället.

Varför får inte den svenska staten eller polisen ha register över romer?
Det är etnisk diskriminering. I ett fall 2013 fälldes den svenska staten för detta i domstol.

Varför kommer romer till Sverige för att tigga?
De reser även till andra EU-länder. Många kommer från hemländer där de inte har några medborgerliga rättigheter och behöver en inkomst.

Ingår de som tigger i kriminella nätverk?
Nej, enligt Stadsmissionen och Amnesty är det mycket få som ingår i kriminella nätverk. Utsatta människor riskerar ofta att utnyttjas av kriminella och hamna i kriminella kretsar.