Förslag på hur eleverna kan jobba med tidslinjerna

Ha tidslinjerna öppna i olika fönster på skärmen om det går annars går det bra att skriva ut dem. Uppgifterna kan göras enskilt eller i mindre grupp. Avsluta uppgifterna med att:

1. Titta på tidslinjerna Europa, Mellanöstern, Nordöstra Afrika och Centralasien och se om det finns händelser som finns med på flera tidslinjer. Vilka historiska händelser är gemensamma för de olika områdena? 

Titta på den tidslinje från det område du har mest kunskap om, tycker du att det saknas någon historisk händelse?

Titta på den tidslinje över det område du vet minst om och fundera på om någon historisk händelse som finns på en annan tidslinje också borde finnas med på denna.
 

2. Välj ett land från tidslinjerna Mellanöstern, Nordöstra Afrika och Centralasien och gör en ny tidslinje över bara det landet. 

Utgå från följande frågor:
Har landet varit en monarki eller en republik eller både och? Markera på din tidslinje eller skriv ned när landet var en monarki eller en republik.

Har landet varit en demokrati? Markera eller skriv ned de perioder när landet varit en demokrati.

Vad hände i det land du valt när Förintelsen skedde i Europa?

Vad hände i det land du valt när det var folkmord i Kambodja?

Vad hände i det land du valt när det var folkmord i Rwanda?