Frågor till jämförelserna

Frågor för eleverna/deltagarna att arbeta med till jämförelserna i ”Vad är folkmord?”

  • Kan folkmord förhindras?
  • Vem är det som har till uppgift att förhindra folkmord?
  • Hur kan vi som medborgare förhindra ett folkmord?
  • Vilka kan orsakerna vara bakom ett folkmord? 
  • I vilka steg, förutom steg 7 och 8, finns möjlighet att förhindra folkmord?
  • Hur kan man förhindra att ett steg av de 6 första fullföljs? Till exempel vad kan göras så inte steg 3 “Diskriminering” fullföljs?

Reflektionsfrågor för vidare samtal i klassrummet

  • Är det viktigt att lära sig om detta? Varför? Varför inte?
  • Vad kan man lära sig genom att studera folkmord? Vad kan man lära sig genom att jämföra folkmord?
  • Hur kan ett land eller folk gå vidare efter att varit utsatt för folkmord? Hur kan offer och förövare försonas efter det?