Böcker och tryckt material om Förintelsen och andra världskriget

Förintelsen

Browning, Christopher R, Helt vanliga män: Reservpolisbataljon 101 och den slutgiltiga lösningen i Polen. (2018) 
Dwork, Deborah and Pelt, R. J. van, Holocaust: a history. (2002)  
Persson, Sune, "Vi åker till Sverige": de vita bussarna 1945. (2002)
Wiesel, Elie, Natten. (2019) 

Antisemitism 

Antisemitism i Europa fram till 1945. Häfte 1, Undervisningsmaterial om antisemitism och judisk historia i Europa. Anne Frank House; Forum för levande historia; Svenska kommittén mot antisemitism. (2011)
Bachner, Henrik, "Jag blir irriterad när de ältar Förintelsen": nutida antisemitism i historisk belysning. (1996)
Friedländer, Saul, Förföljelsens år 1933–39: Tredje riket och judarna. Del I. (2011)
Jaap, Tanja, Antisemitism: past and present. (2016)
Sol Goldberg, Scott Ury, Kalman Weiser (ed.), Key concepts in the study of Antisemitism. (2021)

Antiziganism

Antiziganism: what's in a word? (2015)
Antiziganismen i Sverige: om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag. (2015)
Selling, Jan, Svensk antiziganism: fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar. (2014)
Selling, Jan, Frigörelsen: romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder. (2020)
Timofey Agarin (ed.), When stereotype meets prejudice: antiziganism in European societies. (2014)

Folkmord 

Ammert, Niklas, Om vad och hur må ni berätta? undervisning om Förintelsen och andra folkmord. Forum för levande historia. (2011)
Gabrielson, Kim, Folkmord - inget nytt i historien. (2006)
Gerner, Kristian, Folkmordens historia: perspektiv på det moderna samhällets skuggsida. (2005)
Kiernan, Ben, Blod och jord: historien om folkmord och utrotning, från Sparta till Darfur. (2010)
Sennerteg, Niclas, Ord som dödar: om folkmord och propaganda. (2010)

Skriftserien

https://www.levandehistoria.se/search/skriftserie 
Forum för levande historias skriftserie utgörs av texter om historiska ämnen. De olika publikationerna har berört bl a Förintelsen, folkmord och rasbiologiska institutet. 

Biblioteket som resurs

https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/biblioteket
Vårt referensbibliotek är ett av landets specialbibliotek med fokus på Förintelsen och folkmord.