Förslag på faktafrågor till varje avsnitt

Avsnitt 1. Vad var Förintelsen?

Var nazisterna och deras medhjälpare förövare, offer eller åskådare?
Förövare. Diskutera vilka som var medhjälpare nazisterna i Förintelsen. Det kan vara personer som till exempel Vidkun Quisling eller organisationer som Pilkorsarna i Ungern.

Hur skulle du beskriva judars och romers roll i Förintelsen?
Offer, men diskutera om judar och romer kan haft även andra roller än de tre som nämns, till exempel motståndare.

Ge exempel på åskådare till Förintelsen.
Människor som visste men inte gjorde något av någon anledning. Länder som visste men inte gjorde något. Diskutera varför de valde att inte göra något och vad hade de kunnat göra för att förhindra Förintelsen. 

Avsnitt 2. Tyskland under 1930-talet

Hur påverkade börskraschen i New York Tyskland och Europa?
Hög arbetslöshet, människor förlorade sina hem och det var stor osäkerhet för framtiden.

Hur fick nazisterna makten i Tyskland 1933?
Adolf Hitler utsågs till rikskansler av presidenten.

Vad gjorde nazisterna med demokratin i Tyskland?
Avskaffade demokratin.

Vad hände de som var motståndare till nazisterna?
Motståndare utsattes för hot och våld.
Socialdemokratiska och kommunistiska ledare och medlemmar skickades till koncentrationsläger.

Avsnitt 3. Idéer om att det finns mänskliga ”raser”

Hur delade nazisterna upp människor i Tyskland?
I ”raser” där den ”rena ariska rasen” var överlägsen.
Nazisterna ansåg att judar och romer tillhörde underlägsna raser som var ett hot mot Tyskland.

Varför ville inte nazisterna att romer skulle skaffa barn?
Nazisterna ansåg att romer var ärftligt ”asociala” och ett hot mot den tyska ”rasen” och ”folkgemenskapen”.

Hur många judar bodde i Tyskland under 1930-talet?
Cirka 500 000, 0,75 procent av befolkningen.

Vad innebar Nürnberglagarna för judar och romer?
Judar och romer förlorade sina medborgerliga rättigheter.

Avsnitt 4. Judiska flyktingar från Tyskland

Varför gjorde Nürnberglagarna det svårt för judar att fly från Tyskland?
Judar hade svårt att tjäna pengar för att de inte fick äga företag eller ha anställning inom staten.

Hur såg många i Sverige på judar under den här tiden?
Trots att judar bott i Sverige i hundratals år fanns det många som tyckte judar var annorlunda och sämre än svenskar.

Varför kom aldrig de svenska nazistiska partierna in i riksdagen?
De var splittrade och hade inte tillräckligt många väljare.

Avsnitt 5. Pogromer mot judar

I vilka länder genomfördes Novemberpogromen?
I Tyskland och Österrike. Nazisterna kallade händelsen ”Kristallnatten”.

Vad hände med synagogor och judiska bönehus under Novemberpogromen?
De förstördes.

Vad hände med de romer som försökte flytta?
De skickades till koncentrationsläger och arbetsläger.

Avsnitt 6. Andra världskriget startade

Vad var ”axelmakterna” och ”de allierade”?
”Axelmakterna” var Nazityskland, Italien och från och med 1941 Japan. ”De allierade” var Storbritannien och dess samvälde, Frankrike, Polen med flera. Under 1941 blev även Sovjetunionen och USA delar av ”de allierade”.

Hur behandlades den polska befolkningen av nazisterna?
Nazisterna ansåg att polacker var underlägsna och nästan 2 miljoner icke-judiska polacker mördades.

Vilket var det första land som Nazityskland anföll i september 1939?
Polen.

Vad är ett getto?
Ett avgränsat område i en stad som ingen får lämna.

Avsnitt 7. Judar i de ockuperade länderna

Hur förändrade nazisterna lagarna i de länder de ockuperade?
Nazisterna införde samma lagar och förbud som fanns i Tyskland.

Vad hände med de cirka 7 000 danska judarna?
De lyckades fly till Sverige år 1943.

Vad var Einsatzgruppen?
Delar av den tyska armén som hade order att mörda alla som ansågs vara ett hot mot Nazityskland däribland judar och kommunister.

Avsnitt 8. Nazisternas läger för fångar

Vad var ett arbetsläger?
Läger som ofta låg på en plats nära en fabrik eller liknande och där fångar tvångsarbetade, oftast till de dog

Vad var ett förintelseläger?
Läger som nazisterna byggde för att kunna mörda så många judar och andra grupper som möjligt.

Varför är 2 augusti en minnesdag för romer?
Natten mellan den 2 och 3 augusti 1944 mördades de sista 2 897 romer som fanns kvar i Auschwitz-Birkenau.

Avsnitt 9. Kriget i Asien och Europa

Varför gick USA med i andra världskriget?
Japan attackerade den amerikanska marinbasen Pearl Harbor på Hawaii. Efter attacken förklarade USA krig mot Japan och några dagar senare förklarade Nazityskland krig mot USA.

Vad hände med de judar som bodde i norra Italien efter att landet kapitulerat? 
Situationen blev sämre för dem när nazisterna tog över Italien och judar deporterades till koncentrationsläger. Men många klarade sig genom att gömma sig med hjälp av bekanta och den katolska kyrkan.

Hur många atombomber släpptes över Japan? Vilket land släppte dem?
USA släppte två stycken atombomber, en över Hiroshima 6 augusti och en annan över Nagasaki 9 augusti. 

Hur många människor dog i andra världskriget?
Omkring 50 miljoner människor.

Avsnitt 10. Efter slutet av andra världskriget

Vad var Nürnbergrättegångarna?
Ansvariga för Förintelsen och andra brott ställdes inför rätta.

Varför skapade FN de mänskliga rättigheterna?
För att kunna förhindra att människor utsätts för brott mot mänskligheten

Hur många judar mördades under Förintelsen?
Nära 6 miljoner varav 1,5 miljoner var barn.

Varför är det svårt att veta exakt hur många romer som mördades under Förintelsen?
Många romer var papperslösa och var inte medborgare i något av de europeiska länder där massmorden skedde. Många romer begravdes i massgravar efter att ha skjutits av nazisterna vilket gör det svårt att identifiera människorna som begravts i dem. 

Avsnitt 11. Det är svårt att förstå

Vad menas med att samhällen hade stora ”hål” efter de judiska och romska invånarna som tvingats bort eller mördats?
Viktiga delar av samhället försvann då människorna som skött dem mördats eller tvingats bort. Det kunde saknas läkare, lärare eller affärsinnehavare som inte längre fanns kvar i staden, samhället eller byn. 

Vilka var de människor som gjorde alla hemska saker mot andra människor under Förintelsen?
Den allra största delen var vanliga människor med familj och vänner.

Varför kan det vara känsligt att prata om Förintelsen i en del länder?
En del länders regeringar var medhjälpare till nazisterna under Förintelsen. Andra länder vill framstå som att alla som inte var nazister var hjältar och motståndare till nazismen. I Sverige har landets roll under Förintelsen diskuterats länge och den senaste informationen finns i materialet ”Sverige och Förintelsen” på levandehistoria.se.