Efter slutet av andra världskriget

Efter andra världskriget ställdes ansvariga för Förintelsen inför rätta i den tyska staden Nürnberg. Flera högt uppsatta och ansvariga nazister hade redan tagit sina liv, däribland Adolf Hitler, och kunde inte dömas. De brott som domstolen anklagade de åtalade för var brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och brott mot freden. En av följderna av Nürnbergrättegångarna var att de Mänskliga rättigheterna antogs av Förenta nationerna (FN) år 1948.

Förintelsens påverkan på omvärlden

När folkmordet på judar upphörde i samband med att andra världskriget tog slut, hade nära 6 miljoner judar mördats. Av dessa var 1,5 miljoner barn.

Till exempel levde före kriget 3,3 miljoner judar i Polen, efter kriget fanns bara 50 000 kvar. I Grekland fanns det 74 000 judar, 62 000 av dem mördades under kriget.

De flesta av de judar som överlevt Förintelsen lämnade Europa efter andra världskriget. Hundratusentals människor flyttade till Israel, USA, Kanada, Australien, Sydamerika och Sydafrika.

Forskning pågår om romerna

Det pågår forskning om det romska folkmordets historia. Det är viktigt att även detta folkmord dokumenteras. Det finns inte några säkra siffror på hur många människor av romskt ursprung som mördades av nazisterna. Många romer var papperslösa och inte medborgare i något av de europeiska länderna. Det kan vara så många som 500 000 romer som mördades av nazisterna.

Europas efter Förintelsen

Även om det sedan länge hade funnits en utbredd antisemitism och antiziganism i Europa så hade den judiska och romska befolkningen varit en naturlig del av Europas många olika folk. Efter andra världskriget och Förintelsen var den judiska kulturen förstörd och det judiska folket nästan krossat. En stor del av den romska befolkningen i Europa mördades, men ändå tog det flera årtionden innan folkmordet på romer erkändes. Många samhällen saknade viktiga funktioner om till exempel läkare, slaktare och hantverkare efter de judiska och romska invånare som tvingats bort eller mördats. Folkmorden och andra världskriget drabbade stora delar av världen, från norra Europa till Nordafrika.  

Förintelsen utfördes av människor mot människor

De som var förövare i Förintelsen var vanliga människor och inte maskiner som var programmerade att döda. Men de utförde omänskliga handlingar mot andra människor. Hur kunde de som gjorde detta mot andra människor, även mot kvinnor och barn, samtidigt vara någons make eller pappa? 

I flera länder, däribland Sverige, kan ämnet Förintelsen vara känsligt. I Sveriges fall handlar det ofta om att folk tycker att landets regering gjorde för lite för att hjälpa judar och romer före och under andra världskriget. I andra länder kan ämnet vara känsligt då det fanns regeringar som var medhjälpare till nazisterna i folkmorden.   

Det finns regeringar i vissa länder som vill ändra på historien för att landet ska framstå som att de bara gjorde bra saker under andra världskriget. Det finns också länder där det talats om att alla som inte var nazister var mer eller mindre hjältar och motståndsmän. Historien är inte så enkel att hantera och just det gör att det kan vara känsligt, men viktigt, att prata om Förintelsen.