Överenskommelse mellan länder att hjälpa varandra,
till exempel vid krig.

Historisk period för områdena vid Medelhavet. 
Antiken började ungefär år 700 före vår tideräkning. 
Den slutade med att Romarriket förlorade sin makt år 476.

Fördomar och hat mot judar.

Att döda någon som straff.

Att tvinga någon bort från makten, 
till exempel en president.

Halvö mellan Medelhavet och Svarta havet. 
På Balkan finns till exempel 
länderna Albanien, Bulgarien, Rumänien och Kroatien.

Att vägra köpa något av ett företag eller ett land,
eller vägra sälja något till ett företag eller ett land. 

Ett ställe där människor köper och säljer aktier.

Personer som inte är militärer i krig.

Folkgrupp som lever i länderna Kambodja, 
Vietnam, Laos, Thailand och Malaysia. 
Majoriteten av Chamfolket är muslimer.

Stjärna med sex uddar
som är symbol för judendomen.

Ordet betyder folkstyre, 
alltså att folket bestämmer.

När individer eller grupper tvingades att flytta.

Att leva i exil eller på en plats långt från sitt historiska hemland.

När en person eller grupp 
behandlas orättvist och ojämlikt. 

Att samla bevis för något 
till exempel med att filma, fotografera och anteckna.

Särskilda grupper i nazisternas armé 
som fick order att mörda judar, kommunister 
och andra som nazisterna tyckte var ett hot eller fiende.

Att göra sig fri från förtryck och bli jämlik med samma rättigheter som andra i samhället.

 

Öka.

Den grupp av människor med samma historia och kultur som en person är del av eller identifierar sig med.

Detyder att en åsikt eller tanke är mycket överdriven och som personen inte vill diskutera eller förändra. 

Att vara tvingad att fly från sitt hemland 
för att leva i ett annat land. 

En ideologi, alltså idéer och åsikter som politiskt är till höger. Den är icke-demokratisk, extrem, använder våld och tycker att det egna landet är viktigast.

En ideologi, alltså idéer och åsikter
som säger att kvinnor ska ha samma rättigheter 
och möjligheter som män. 
Feminister kämpar för politiska, ekonomiska 
och sociala rättigheter för kvinnor. 

En ideologi, alltså idéer och åsikter
som säger att kvinnor ska ha samma rättigheter 
och möjligheter som män. 
Feminister kämpar för politiska, ekonomiska 
och sociala rättigheter för kvinnor. 

Fascism är en en ideologi, alltså idéer och åsikter
som politiskt är till höger.
Den är auktoritär, extrem, använder våld
och tycker att det egna landet är viktigast.

Fascism är en ideologi, alltså idéer och åsikter 
som politiskt är till höger.
Den är auktoritär, extrem, använder våld 
och tycker att det egna landet är viktigast.

Förenta nationerna är
en organisation för internationellt samarbete och fred.
FN bildades efter andra världskrigets slut år 1945.

Land som FN kontrollerar
och hjälper för att bli självständigt land. 

Att mörda och skada en hel folkgrupp.

Att bli jagad ut ur sitt land, 
att bli utvisad med våld.

Samling av lagar om hur ett land ska styras.

Att kränka och använda våld gång på gång
mot en människa eller en grupp människor.

Stoppa, hindra.

När något blir förstört så att inget finns kvar.

Nazisternas folkmord på
6 miljoner judar under andra världskriget 

Propaganda 
att Förintelsen inte har hänt,
att det är en lögn som judar har hittat på 
för att tjäna pengar och få stöd för landet Israel. 
Propagandan är vanlig bland extrema rörelser 
och på flera håll i Mellanöstern.

Läger som fanns för att mörda människor. 
Jämför med koncentrationsläger.

Säga att det inte är sant.

Att bli tvingad att vara slav.

Överenskommelse mellan länder 
att skydda varandra i krig om landet blir attackerat.

När en starkare grupp använder våld
för att tvinga andra som är svagare att lyda.

Den som gör ett brott.

Ett rum där människor dödas med gas. 
Nazisterna använde gaskamrar i förintelselägren 
under andra världskriget.

Någon som vill ha mycket av något, 
till exempel pengar.

Personer som någon annan har tagit till fånga 
och till exempel hotar att döda om de inte får pengar.

Förändring för att få mer kontakt 
mellan jordens länder.

Homosexuella, bisexuella, 
transpersoner, queerpersoner och intersexpersoner.

Ett ojämlikt system med regler 
för vem som får bestämma över vem. 

Vem jag är, 
alltså den bild som vi människor har av oss själva. 
Min identitet hjälper mig att känna 
vilka grupper som jag är en del av.
Identiteten utvecklas under hela livet. 

Krig mellan olika grupper i ett och samma land.

När en människa är del av en större grupp.

En person som kan och gärna vill tänka och diskutera olika frågor om till exempel världen och människor.

En person som inte accepterar eller förstår
andra människors åsikter, religion eller sätt att leva. 

Ge upp eller ge sig.

Tävling mellan länder om att skaffa flest vapen.

Ett ord som ska dölja 
vad någon egentligen menar eller tycker.
Det riktiga ordet byts ut mot ett annat ord. 

Område som ett annat land kontrollerar,
ofta i en annan världsdel.

Person som är med och tar makten över ett område
för att göra området till koloni. 

Person som vill att alla ska äga allt tillsammans.
Jorden och industrierna i ett land
ska inte ägas av individer eller olika företag.

Ett slags fängelse.
Fångarna fick ofta arbeta hårt, som slavar. 
Många dog av svält eller sjukdomar och många blev mördade.

Ett bråk när de som bråkar inte kan komma överens. 
Det kan vara mellan länder, politiska partier 
eller arbetare och arbetsgivare.

När ett företag inte kan betala sina räkningar
och företaget måste sluta med sitt arbete.   

Ett hemligt samarbete mellan en grupp människor 
där de planerar att göra något olagligt eller elakt.

Förklaring som inte är sann  
om hur världen ser ut. 
Ett exempel är konspirationsteorin att en liten grupp 
i hemlighet försöker styra och kontrollera världen. 

Internationell överenskommelse.

Byta religion.

När en person med makt tar emot mutor 
för att fatta ett visst beslut. 
Mutor kan till exempel vara pengar.

När en person med makt tar emot mutor 
för att fatta ett visst beslut. 
Mutor kan till exempel vara pengar.

Krig med kristna riddare, alltså militärer 
som krigade mot kyrkans fiender. 
Korstågen i Europa startade under 1000-talet 
och slutade på 1200-talet. 

Att göra något som skadar en annan person 
fysiskt eller psykiskt. 

Att göra något som skadar en annan person 
fysiskt eller psykiskt. 

När en person vid en speciell ceremoni
blir kung eller drottning.

Att lämna en båt och gå iland.

Hur en person lever,
eller hur ekonomi, bostäder och arbete är 
för ett folk eller ett land.

Lång kniv med ett brett blad. 

Den grupp som är störst, 
alltså har flest medlemmar 
jämfört med en mindre grupp, minoriteten.

Den kultur 
som de flesta människorna delar i ett samhälle  
och som är den kultur som är vanligast i samhället. 

När möjligheterna minskar för en person eller en grupp
att få vara med och påverka samhället.

När många människor mördas samtidigt, 
alltså ett massmord.

En stor grav där många döda är begravda 
utan att deras namn står på en gravsten eller en skylt. 

Möte där många människor är med.

Medborgares kamp för lika rättigheter. 
Svartas kamp för samma rättigheter 
som andra medborgare i USA åren 1955 - 1968
är ett exempel på en medborgarrättsrörelse.

En tid i Europas historia från 400-talet 
fram till 1400-talet. 
Under den tiden hade den kristna kyrkan stor makt. 
Medeltiden i Sverige var från 1000-talet 
till början av 1500-talet.

Området öster om Medelhavet, 
där Asien och Afrika möts. 
Syrien, Libanon, Israel, Iran, Irak, Turkiet och Egypten 
är några länder som ligger i Mellanöstern.

Invandring och utvandring, 
alltså att flytta mellan länder.

Grupp som har färre medlemmar än en större grupp. 
Den större gruppen är majoriteten.

Språk som en mindre grupp talar. 
Sverige har fem nationella minoritetsspråk: 
samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romska.

En sorts raket som styr sig själv 
och exploderar när den kommer fram till sitt mål.

Person som arbetar med 
att sprida information om sin religion.
Och försöker få andra att gå över
till den religionen.

Religion med bara en gud.
Kristendomen, judendomen och islam 
är exempel på monoteistiska religioner.

Polyteistiska religioner har flera gudar. 
Några exempel på polyteistiska religioner är 
hinduism, asatro och grekisk mytologi.


Något som är falskt men som många tror på ändå.

Blandning av flera olika kulturer.

Idén om att det egna landet är viktigast 
och att det egna folket är bättre än andra folk.  

Personer som tror på nazismen 
och som gav stöd till Adolf Hitler.
Nazismen är en rasistisk ideologi. 
Den säger att det finns olika raser av människor
och att den så kallade ariska rasen är bättre än alla andra.

Namnet på Tyskland 
när nazisterna hade makten under åren 1933–1945.

Person eller nation som inte väljer sida i en konflikt.

När ett främmande lands militär 
tar över makten i ett område eller ett land.

Land eller landområde som ett annat land 
tagit makten med över vid krig. 

En person som följer alla regler i sin religion. 

Överenskommelse, avtal mellan olika länder.

En sjukdom som sprider sig i världen 
och där många människor blir sjuka.

Person som lagen säger 
inte har rätt att leva i landet.

De människor som folket i ett land 
har valt ska bestämma.
Riksdagen är Sveriges parlament.

Budskap i till exempel media 
som ska få människor att tycka på ett visst sätt.

Idéer som inte är vetenskap
men som vi ska tro är vetenskap. 

En förändring som ska göra något bättre.
En politisk reform är en förändring 
för några eller alla ett samhälle.

Ledaren för regeringen i ett land. 
I Sverige är statsministern regeringschef.

Styre, ledningen för ett land.

Vara en del av 
eller att få rösta i ett parlament till exempel.

Konsten att tala eller skriva 
så att människor tror på budskapet.

En stor förändring. 
En revolution kan vara att med våld 
försöka förändra något
eller få bort de som har makten
i ett samhälle.

Namnet på chefen 
för regeringen i Tyskland fram till år 1945. 
Nu kallas regeringschefen förbundskansler.

Det som är grunden för lagar och rätt i ett land. 
Det som står i Koranen till exempel
är grunden för islamskt rättssystem. 

En organisation.
En grupp med många människor 
som arbetar tillsammans för samma mål.

Lördagen som är judendomens vilodag. 
Sabbaten börjar när solen går ner fredag kväll.

Ett hemlig samarbete där de planerar något ont. 
En sammansvärjning kan till exempel vara 
en hemlig plan för att skada eller döda någon.

Straff mot ett land.

Icke-religiös. 
Någon som inte tror på en religion. 

Lagar för samhället från islams heliga bok Koranen.

En nationalistisk rörelse 
som en del judar i Europa startade i slutet av 1800-talet.
Målet var att skapa ett eget land för judar.

Antisemitisk propaganda har använt ordet sionister 
som ett kodord för judar.
Men alla judar är inte sionister.  

Pengar som någon får om hen blivit skadad
eller som den som skadat något måste betala.

Politisk ideologi
där gruppen är viktigare än individen.
Staten ska ansvara för att lösa samhällets problem 
och inte privata företag. 

Beskrivning av till exempel en folkgrupp 
som beskriver alla på samma sätt
med samma utseende och egenskaper. 

Operation för att göra 
så att en person inte kan få barn.  

När arbetare vägrar att arbeta
för att de vill ha en förändring
till exempel högre lön till exempel.

Byggnaden där judar har gudstjänst. 
Syndabock = den person som får skulden för något dåligt som hänt.

Den person som får skulden för något dåligt som hänt.

Judarnas heliga skrift.

Område som tillhör ett land.

Som ger en svår psykisk chock eller sorg.

Tungt arbete som en fånge får som straff
och är tvungen att göra. 

En sjukdom som loppor från råttor 
kan sprida till människor.

När staten vid en kris i landet
bestämmer att ändra lagar och rättigheter. 
Det kan till exempel vara 
att människor inte får vara utomhus på natten.

Militär organisation 
som samlar viktig information om fienden.

Det som någon vill göra.

Att helt förstöra något.

Att tro på spöken, onda krafter
och annat som det inte finns bevis för.

När ett land eller en makt 
bestämmer över hela världen.

En myt och konspirationsteori
om att en liten grupp i hemlighet
planerar att få makt över hela världen. 
Myten att judar konspirerar för att styra världen 
är en viktig del i antisemitism idag.

Person som tittar på något.

Något som till exempel myndigheter gör 
för att ändra något som inte fungerar bra.

Ett stort rike 
med samma kung under åren 1867–1918. 
Länderna i riket var Österrike, Ungern, Tjeckien, 
Slovakien, Bosnien, Kroatien, Slovenien 
och delar av dagens Polen, Ukraina, Rumänien och Serbien.

Våld eller kränkning 
mot en person.

Fördomar och hat mot romer.

Länderna som krigade mot Nazityskland under andra världskriget.

När en person i en minoritetsgrupp slutar följa sin kultur för att anpassa sig till majoritetens sätt att leva.  

Aktiebörsen i New York kraschade 1929. Människor som hade sparat pengar i aktier förlorade alla sina pengar. Det var början på en ekonomisk kris i hela världen. 

Åsikter och värderingar om människor som inte är sanna och ofta negativa.

En stängd del av en stad eller by där många människor lever tillsammans i stor fattigdom.

Att ha en bestämd ordning där vissa personer är viktigare. 

När till exempel en stat undersökte noga en särskild folkgrupp för att kunna kontrollera den.

Arbetet med att skapa nya lagar eller ändra en lag som redan finns.

En planerad, stor och våldsam attack mot en folkgrupp.

Byggde inte på vetenskaplig grund, utan var en blandning av naturvetenskap och fördomar. Försökte bevisa att det fanns olika raser av människor och att raserna hade olika egenskaper. Men det finns inte olika människoraser.

Lista med namn och information.

Ett gemensamt ord för alla olika grupper av romer.

Person som vissa människor tycker är sämre eller mindre värd än andra.  

Person som hen själv tycker eller andra tycker  är bättre eller mer värd än andra.

Folkgrupp som lever i länderna Kambodja, Vietnam, Laos, Thailand och Malaysia. Majoriteten av Chamfolket är muslimer.

Ett begrepp som oftast använads i samband med FN. FN:s förvaltarskapsomårde land som FN kontrollerar och hjälper för att bli självständigt land.

Oftast när man talar om världskrig syftar man på Första och Andra världskriget. Första världskriget var kriget åren 1914–1918. Till exempel Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska riket förlorade kriget mot de allierade. De allierade var Storbritannien, Frankrike, Belgien och USA med flera. Andra världskriget  var åren 1939 - 1945. De allierade vann kriget mot Nazityskland och de länder som stod på Nazitysklands sida i kriget.

Arier, eller arisk, vad  nazisternas namn på den ras som de sa fanns och som de tyckte var mest värd av alla grupper.

HBTQI-personer är homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexpersoner.

Minoritet, eller nationell minoritet, är en mindre folkgrupp som under lång tid bott i ett land och har en egen kultur.Sverige har fem nationella minoriteter: samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer.

2. Romer i Sverige

Vad?
Det här avsnittet handlar om romers situation i Sverige historiskt och idag.

Varför?
Syftet är att du ska förstå romanifolkens historia och bakgrunden till romers situation i Sverige.

Nyckelord
Diskriminering, lösdriveri, pogrom, tjänstetvång, aktivism, nationell minoritet, assimilering, medborgerliga rättigheter, majoritetssamhälle, romska språk.

Fråga?
På vilka sätt har antiziganism uttryckts i Sverige genom historien?  

 


 

I ett protokoll från Stockholms stadsråd står det att en grupp med 30 familjer kom till staden år 1512. Deras ledare hette Anthonius och staden gav dem pengar och en plats att bo. Det är första gången romanifolk nämns i en svensk källa.

Från pilgrimer till lösdrivare

De 30 familjerna som kom till Stockholm togs emot som pilgrimer, vilket är ett ord för kringvandrande grupper som reste av religiösa anledningar. De medeltida lagarna bestämde att pilgrimer skulle behandlas väl. Under 1500-talet skedde stora förändringar i det svenska samhället. Maktförhållandena mellan kung och kyrka förändrades och kontrollen av folket skärptes. Detta innebar att förföljelser av romer ökade. Nya lagar och regler skapades, som skulle hjälpa statens ämbetsmän och kyrkans präster att stänga ute fattiga främlingar, vilket romer sågs som. Präster förbjöds att döpa, viga och begrava romer. Men en del trotsade förbuden och gjorde det ändå. Det fanns människor som inte höll med de styrande utan försökte behandla romer väl.

Romanifolk omnämns sällan i lagstiftning under 1500-1800-talet, men när de pekas ut har utvisning eller tjänstetvång ofta varit straffet. Tjänstetvång innebar att en person kunde tvingas till att ha en särskild sysselsättning som myndigheterna hade godkänt. Ett villkor för att få stanna i landet var att ha en godkänd sysselsättning och vara bofast. 

Olika typer av lagar har använts för att kontrollera den fattiga befolkningen, som var mycket stor i Sverige fram till 1900-talet. Romanifolket har varit bland de mest utsatta. Från 1700-talet användes tvångsassimilering som ett sätt att kontrollera romanifolk i Sverige. De lagar som utfärdades om lösdriveri var särskilt användbara. En person kunde arresteras som lösdrivare och dömas till straffarbete om hen inte försörjde sig på ett sätt som myndigheterna godkände. Detta drabbade romanifolk särskilt hårt. 

Olika romanifolk

Romer är inte ett folk utan ett samlingsnamn för flera olika grupper. Staten har definierat fem grupper i Sverige, men inom dessa finns flera undergrupper. Indelningen i dessa fem grupper gjorde regeringen tillsammans med ett romskt råd i samband med att romer blev en nationell minoritet år 2000. 

Resandefolket eller resanderomer är det romanifolk som varit i Sverige längst tid. Resandefolket går att följa i historiska källor åtminstone tillbaka till 1600-talet. De har liksom andra grupper arbetat med många olika saker genom historien. En del var kringresande under delar av året och erbjöd sina varor och tjänster på olika platser. Andra var bofasta och arbetade i det lokala samhället. Trots namnet har resandefolket alltså varit bofasta i Sverige sedan lång tid. 

Finska romer (eller kalé) är de romer som liksom många andra finländare kom till Sverige för att arbeta från 1950-talet och framåt. Det invandringsförbud för romer (och en del andra utländska medborgare) som gällde från 1914 togs bort 1954, vilket gjorde det möjligt att söka arbete i Sverige. Gruppen härstammar från de romer som under tidigare århundraden blivit förvisade från Sverige till Finland, som då var en del av Sverige. Därför har resandefolket och finska kalé till stora delar en gemensam historia eftersom Sverige och Finland var ett rike fram till 1809.

Svenska romer (främst kelderasha-romer) är benämningen på de grupper som kom till Sverige under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. De invandrade bland annat från Rumänien, via Ryssland. Slaveriet hade upphört 1856 i Rumänien och romer blev fria att förflytta sig. I Ryssland skedde pogromer mot romer och många familjer tvingades att flytta, bland annat till Sverige. Pogrom  är en våldsam förföljelse av en särskild folkgrupp. Kelderasha betyder kopparslagare, och kopparslagning var en del av gruppens försörjning även i Sverige fram till mitten av 1900-talet. 

Utomnordiska romer (bland andra lovara, arli, gurbeti) kom från olika delar av Europa till Sverige från slutet av 1960-talet. De flesta kom till Sverige när landet behövde arbetskraft under 1970- och 1980-talen. 

Nyanlända romer kan tillhöra olika romska grupper. Många härstammar från Balkan och kom till Sverige som flyktingar på 1990-talet. Mellan åren 1991 och 2001 var det krig på Balkan, och det land som var Jugoslavien delades upp. Detta innebar att många människor tvingades fly därifrån.

Under senare år har det också kommit romer från andra EU-länder för att söka arbete och inkomst. De lever ofta i fattigdom och är utanför samhället både i hemlandet och i Sverige.

Språk

Romska, romanès eller romani chib är ett samlingsnamn för de olika dialekter och varieteter av språk som romanifolken talar. Språket har, liksom alla språk, förändrats och utvecklats över tid. Det har påverkats av och påverkat de språk som talats på de platser man har befunnit sig. Språkhistorisk forskning har visat att språkets rötter finns i Indien, men det finns många inslag av ord och grammatik från till exempel grekiska, rumänska, persiska och slaviska språk 

1900-talet

I början av 1900-talet utvecklades nya sätt att kontrollera romer. Rasbiologi, med rötter i 1700-talets naturvetenskaper, sågs som en användbar vetenskap i undersökningen av olika ”raser”. I Sverige startades Rasbiologiska institutet år 1922. Där undersöktes bland annat ”rasers” kroppsliga utseende och karaktärsdrag. De romer som levde i Sverige före andra världskriget undersöktes och klassificerades i rasbiologiska undersökningar. Idag vet vi att det som rasbiologerna kallade vetenskap, byggde på rasistiska myter. Men i början av 1900-talet trodde många i den svenska politiken och andra delar av samhället på sådana idéer.

Invandringsförbud 1914–1954

1914 kom en ny lag som förbjöd invandring för romer och andra ”utlänningar” som man trodde skulle orsaka oordning och/eller ha svårt att försörja sig själva. Romer utpekades som en särskild grupp i denna lagstiftning. Invandringsförbudet fanns kvar fram till 1954, då gränserna till de övriga nordiska länderna öppnades. Under denna period var det två världskrig i Europa, första världskriget 1914 - 1918 och andra världskriget 1939 - 1945. Tiden mellan världskrigen var orolig med ekonomisk kris och högerextrema partier som kom till makten i flera länder. Sverige ville inte ta emot romska flyktingar från andra länder. Detta trots att romer sattes i koncentrationsläger och under andra världskriget mördades i många europeiska länder. 

Svartvit bild på ett romskt flyktingläger.
Romskt läger. Besök av välgörenhetskvinnor.
Digitalmuseum/Sundsvalls museum

Kartläggning och registrering

Kartläggning och registrering av romer har en lång historia i Europa. Under 1900-talet gjordes flera stycken i Sverige. På 1920-, 1930- och 1940-talen genomfördes kartläggningar i olika statliga och kommunala undersökningar. De gjordes av till exempel Rasbiologiska institutet och av Polismyndigheten. På 1950-talet tillsatte regeringen en statlig utredning för att undersöka och förbättra romers situation. I den utredningen gjordes en kartläggning av romer som levde i Sverige då. Under 1960-talet genomfördes en stor socialmedicinsk undersökning av alla svenska romer som registrerades och kartlades. 2013 avslöjades att polisen i Skåne haft ett register över romer. 

I samtliga av dessa undersökningar har romer kartlagts och registrerats av olika makthavare, experter och institutioner i samhället. Anledningarna till undersökningarna har varit olika, till exempel att samla information för att kunna utesluta och övervaka romer eller för integration och inkludering. Oavsett anledning har registreringarna inneburit att romers rättigheter och personliga integritet i många fall har kränkts. 

Illustration på fem personer med olika ursprung.
De fem människoraserna, skolplansch tillverkad av Gleerups universitetsbokhandel, troligen 1930-tal.
Källa: Kungliga biblioteket

Skola och utbildning

Rätten till skola och utbildning är grundläggande i det svenska samhället. Många romska barn har inte fått gå i skola, medan andra har fått det. Barn inom resandefolket, som har levt i Sverige under flera hundra år, har gått i skola som de flesta andra svenska barnen. Men många har blivit dåligt behandlade och upplevt diskriminering i skolan. Barn inom gruppen som kallas för svenska romer blev ofta nekade utbildning och skola. Det var inte förrän på 1960- och 1970-talen som de flesta inom den gruppen fick tillgång till skola och utbildning. Detta skedde efter ett hårt arbete från romska aktivister, som krävde att villkoren skulle förbättras och att deras medborgerliga rättigheter skulle respekteras. Delar av majoritetssamhället stöttade deras kamp men det fanns också motstånd. 

Romsk aktivism

Under 1960-talet uppmärksammades orättvisor mot romer i det svenska samhället. Det var till stor del tack vare olika aktivisters kamp. Författaren Katarina Taikon, och även hennes syster konstnären Rosa Taikon, var romska aktivister som pekade på den orättvisa behandlingen av romer i Sverige. Katarina Taikon skrev böcker, pratade i media och höll föreläsningar om romers situation. Hon visade att det fanns grupper, särskilt de så kallade svenska romerna, som inte hade tillgång till utbildning, arbete och bostäder, trots att de var svenska medborgare. Även icke-romer engagerade sig i denna kamp. Resultatet blev att de svenska romerna fick bostad och tillgång till utbildning och arbete. Men diskrimineringen av olika romska grupper levde kvar, vilket kan ses som en konsekvens av antiziganismens långa historiska rötter.

Författaren Katarina Taikon som tittar in i en spegel.
Katarina Taikon:
Foto: Stockholmskällan

En nationell minoritet år 2000

Historien visar att romer inte har haft samma rättigheter som den övriga befolkningen. Lagar, normer och föreställningar har hindrat romer att bli bofasta, eller så har de tvingat romer att assimileras i enlighet med majoritetssamhällets normer och krav. När de flesta svenskar fick tillgång till sjukvård, mödravård, skola och pension under 1930- och 1940-talen hindrades många romer från att ta del av välfärden. Detta sågs som ett problem på 1950-talet. Den svenska staten ville då inkludera romer i samhället, men det skulle ske genom assimilering, alltså anpassning. 

Under 1980-talet började en del ifrågasätta själva idén om assimilering. Frågan väcktes om samhället istället borde ta till vara olika kulturer och se dem som positiva. Diskussionerna utvecklades under 1990-talet och mångkultur började så småningom ses som ett ideal. 

År 2000 erkändes romer som en av Sveriges fem nationella minoriteter och de romska språken fick skyddad status som minoritetsspråk. En nationell minoritet är en folkgrupp som har historiska band till Sverige och som vill behålla sin identitet som folkgrupp. Den skyddande statusen behövs eftersom romsk kultur är hotad. Många romer som lever i Sverige idag kan till exempel inte tala sitt språk eftersom de inte fått lära sig det. 

Den romska flaggan.
Den romska flaggan. 
Foto: Privat.

 

Förklara ord