Tyskland under 1930-talet

I slutet av 1920-talet blev ekonomin dålig för stora delar av världens länder då aktiebörsen i New York kraschade. Det var hög arbetslöshet, människor förlorade sina hem och det var stor osäkerhet inför framtiden. Tyskland drabbades hårt av börskraschen liksom övriga Europa.

Löften om en bättre framtid för det tyska folket

Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP), nazisterna, och dess ledare Adolf Hitler lockade väljare med löften om en bättre framtid för det tyska folket. Nazistpartiet fick fler anhängare, men lyckades inte få makten genom demokratiska val. Efter en politiskt orolig period efter valet år 1932 utnämnde den tyske presidenten Hindenburg Hitler till Tysklands rikskansler, regeringschef, i januari 1933. Som regeringschef såg han till att han fick all makt och de andra politiska partierna förbjöds.

Hitler avskaffade demokratin

I augusti 1934 utropade sig Hitler till Tysklands ledare och diktator, ”Führer”. Det var viktigt för nazisterna att avskaffa demokratin. Socialdemokratiska och kommunistiska ledare och medlemmar skickades till koncentrationsläger som var ett slags fängelseläger.

Nazisterna använde hot och våld och tog bort yttrandefriheten

Många i Tyskland fick det bättre på olika sätt och det fanns ett folkligt stöd för nazisterna. De som inte tyckte som nazisterna utsattes för våld och hot. De som hade andra åsikter än nazisterna vågade oftast inte säga något och tidningarna fick inte skriva sådant som nazisterna inte höll med om.