Människorättskämpar


Ett webbmaterial där du kan låta dina elever lära känna människor runt om i världen som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter. Klassrumsövningarna tar upp frågor om civilkurage och mänskliga rättigheter och ger träning i källkritik.

Materialet passar åk 9 upp till åk 3 på gymnasiet.

Webbmaterial