Forskningsöversikt - Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

En kartläggning av olika perspektiv på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Inventeringen kartlägger forskningens utveckling och frontlinjer och pekar även på områden som har potential att ge nya kunskaper och perspektiv.

Fokus ligger på brott mot mänskligheten i Sovjet, Kina och Kambodja, där varje land och brottshistoria behandlas var för sig. De faktiska brotten beskrivs, förövargrupper och -institutioner samt offerkategorier identifieras och brottens bakomliggande förutsättningar och mekanismer analyseras.

Av Klas-Göran Karlsson, professor i historia och Michael Schoenhals, professor i kinesiska. Kartläggningen publicerades 2008.

Ladda ner

Ladda ner Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer - Forskningsöversikt (2 MB)

Relaterat material