Enkätundersökning om svåra frågor i klassrummet

""

Hur vanligt är det att lärare möter svåra och kontroversiella frågor i klassrummet och vilka är dessa frågor? För att ta reda på detta beställde Forum för levande historia en undersökning som genomfördes av Kantar Public i augusti 2021.

Drygt 930 lärare i grundskolans årskurs 7–9 samt i gymnasieskolans årskurs 1–3 deltog i enkätundersökningen. Utifrån följande frågeställningar tecknas en bild av läget:

  • Hur stor andel av lärarna upplever att det finns svåra samhällsfrågor som leder till spänningar i klassen och/eller till svårhanterade samtal?
     
  • Vilka samhällsfrågor upplever lärarna som svåra att ta upp i klassrummet?
     
  • Påverkar lärarnas upplevelse av att det finns svåra frågor deras benägenhet att tillåta känsliga diskussioner?

En fullständig rapport baserat på enkätundersökning kommer att publiceras under hösten 2022.

Vill du veta mer om enkätundersökningen?
Kontakta press@levandehistoria.se


Analysen är gjord av Oscar Österberg, forsknings samordnare, Forum för levande historia
Redaktör: Helena Cho Györki, Forum för levande historia
Illustration: Linnea Blixt
Grafisk form: Narva
Tryck: Arkitektkopia, juni 2022

Ladda ner

Ladda ner Sammanställning av enkäten som tillgänglighetsanpassad pdf (880 KB)

Webbmaterial