En (o)moralisk handel?

"En (o)moralisk handel?" handlar om Sveriges ekonomiska relationer med Nazityskland. En ekonomisk/historisk antologi om svensk handels- och utrikespolitik från 1930-talet till mitten av 1940-talet. Främsta målet med svensk utrikespolitik under andra världskriget var att hålla Sverige utanför kriget.

Neutralitetspolitiken hade starkt stöd hos befolkningen och bedömdes som framgångsrik. Men i kommentarer till den svenska neutraliteten saknas oftast kunskap om de verkliga förutsättningarna och vilket handlingsutrymme som fanns för svensk politik och svenskt näringsliv. Under Tysklands starka inflytande över svensk ekonomi under krigsåren hade Sverige vissa möjligheter att bjuda motstånd. De utnyttjades ibland, men inte alltid. Återblickarna väger också in moraliska aspekter på dåtidens agerande och beslut.

Texterna i antologin är skrivna av ekonom-historikerna Martin Fritz, Birgit Karlsson, Ingela Karlsson, Göteborgs universitet och Sven Nordlund, Umeå universitet.

Ladda ner

Ladda ner En (o)morolisk handel (1 MB)

Relaterat material