Är skolan demokratifrämjande?

Rapport: Är skolan demokratifrämjande?

Rapport från september 2019 om kopplingen mellan utbildning och demokratiska färdigheter. Rapporten sammanfattar forskningsläget.
  
Rapportförfattare är demokratiforskarna Klas Andersson, Mikael Persson och Pär Zetterberg.

Se inspelat seminarium där rapporten diskuteras här.

Ladda ner

Ladda ner Rapport: Är skolan demokratifrämjande? (325 KB)