Beställ och ladda ner

Många av våra material kan laddas ner och beställas kostnadsfritt. Vid beställning tillkommer porto. Använd sökrutan eller vänstermenyn för att hitta det material du söker.
 

Aktuellt

Miniutställning: RAZA. Om att sortera människor

Inför Förintelsens minnesdag 2023 erbjuder vi utställningen "RAZA. Om att sortera människor." som går att skriva ut och visa var du vill.

Rapport: Antisemitism i Sverige

En ny kartläggning från Forum för levande historia jämför utvecklingen av antisemitiska attityder och föreställningar i samhället mellan 2005 och 2020.

En bild med texten Vi måste prata om demokrati.

Samtalskort om demokrati

Frågor om demokrati. Lätta, svåra, knepiga och alltid viktiga. Bör yttrandefriheten ha gränser? Vad menas med ”folket”?

Ny rapport: Vittnesmål från Förintelsens överlevande 1939–2020

Rapporten undersöker hur vittnesmål från Förintelsens överlevande definierats, samlats in och använts.

""

En neutral historia

I en ny rapport undersöks hur den svenska allmänheten i dag ser på Sveriges utrikespolitik under andra världskriget. Var agerandet det mest rimliga valet utifrån Sveriges styrkeposition eller handlade det om att ge landet så stora fördelar som möjligt?

... om detta må ni berätta ...

En bok om Förintelsen och vad människor är i stånd att göra när demokratins värden bryts ned. Finns även som e-bok med bland annat filmklipp, lyssnafunktion, tidslinje, ordlista och bildspel.

Antologins framsida.

1989 – en antologi om de kommunistiska regimernas fall i Centraleuropa

Ny antologi som ger olika perspektiv på händelseutvecklingen 1989 i Tyskland, Polen och Ungern.

Rapport: Är skolan demokratifrämjande?

Är skolan demokratifrämjande?

Rapport från september 2019 om kopplingen mellan utbildning och demokratiska färdigheter. Rapporten sammanfattar forskningsläget.

Miniutställning: Antisemitism - då och nu

Med exempel från historien och i dag belyser minnesdagsutställningen 2019 antisemitism ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Toleransens mekanismer: en antologi

Toleransens mekanismer samlar studier om tolerans där forskare från olika ämnesområden har undersökt vad detta mångtydiga begrepp betyder, såväl i teorin som i praktiken med fokus på ungdomar och unga vuxna.

Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige

Läs om hur rasism och främlingsfientlighet har studerats inom svensk forskning, och vilka resultat den forskningen har kommit fram till.

Rasist? Inte jag

I rapporten gör statsvetaren Anders Hellström ett försök att reda ut begreppet rasism genom att beskriva olika slags rasismer.

Från dröm till terror

Film och övningar för klassrummet om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten i Sovjet, Kina och Kambodja.

Seriealbumet: Sofia

Sofia Z-4515 är ett seriealbum om romer under Förintelsen och berättar om Sofia Taikons upplevelser från andra världskriget.

Fakta om Förintelsen - Film

En film i tio avsnitt som belyser olika delar av Förintelsen.

Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

Faktaskriften är en genomgång av de grövsta brotten som begicks i Sovjet, Kina och Kambodja under åren 1917–1989.

Folkmordet i Rwanda

1994 ägde ett omfattande folkmord rum i den centralafrikanska staten Rwanda. Materialet tar upp bakgrund, konsekvenser och efterspel till folkmordet.