Brott mot mänskligheten i länder med kommunistiskt styre

Brott mot mänskligheten är
att använda våld på ett planerat sätt under en längre tid
mot människor i det egna landet eller i ett annat land.

Våldet kan vara att mörda människor,
att tvinga dem att bli slavar
att tvinga dem att flytta,
att plåga dem eller våldta dem
för att de har vissa politiska åsikter,
hör till en särskild grupp människor
eller har en särskild tro.

Sovjetunionen, Kina och Kambodja

Forum för levande historia
vill berätta hur det var i tre länder
som hade kommunistiskt styre under 1900-talet.
Länderna är Sovjetunionen, Kina och Kambodja.

I de här länderna förföljde staten människor
i det egna landet,
tvingade människor till arbetsläger,
torterade människor, tvingade människor att flytta,
mördade människor
eller lät dem svälta ihjäl.

Det som skedde i dessa länder
var brott mot mänskligheten.