För klassrummet

På de här sidorna hittar du material till undervisningen. Övningar, workshops, handledningar och mycket annat.

 

Arbeta med årets nobelpristagare Ales Bialiatski i materialet Människorättskämpar

Årskurs 9 och gymnasiet

Filmklipp och övningar i mänskliga rättigheter för årskurs 9 och gymnasiet. Möt personer runt om i världen som vunnit Per Anger-priset, regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati.

Rekommendationer för undervisning om Förintelsen

För lärare och andra som undervisar om Förintelsen.

En guide med omfattande rekommendationer för undervisning om Förintelsen. Guiden är producerad av The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

(O)mänskligt

För årskurs 7-9, gymnasiet och vuxenutbildning

Om rasbiologins historia och dess framväxt i Sverige, och om människan och hennes plats i samhället.

Förintelsen och andra världskriget

För årskurs 7-9 och gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning.

Ett material för klassrummet där eleverna får en översikt över hur Förintelsen gick till och vägen fram till den. Materialet finns även på lättläst. Till materialet finns även tidslinjer och en lärarhandledning.

Kortfattat och på lätt svenska

För gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning

Här samlar vi klassrumsmaterial om bland annat Förintelsen är texterna är kortfattade eller på lätt svenska.

Material relaterat till Ukraina

För årskurs 7-9 och gymnasiet.

Just nu tänker många på händelserna i Ukraina och många lärare tar säkert upp det i sin undervisning. Därför har vi samlat några material här nedan som på olika sätt berör Ukraina.

Vad är folkmord?

För årskurs 7-9 och gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning.

Eleverna får lära sig om, och jämföra, Förintelsen, folkmordet i Kambodja och folkmordet i Rwanda.

Om rasism

För årskurs 7-9 och gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning.

Ett material för klassrummet där eleverna får lära sig om bakgrunden till en del av den rasism och de fördomar som finns i samhället idag. Materialet finns även på lättläst.

Vad är mänskliga rättigheter?

För årskurs 4-9 och gymnasiet

Vad är mänskliga rättigheter? Se filmen "De mänskliga rättigheterna på två minuter". Filmen finns textad på arabiska, engelska, somaliska och svenska.

Antiziganism i historien och idag

För årskurs 7-9 och gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning.

Ett material för klassrummet om romers historia i Europa och Sverige, om romer under Förintelsen samt om antiziganism i samhället i dag. Materialet finns även på lättläst.

Antisemitism - då och nu

För årskurs 7-9 och gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning.

Syftet med materialet är att ge elever, lärare och andra intresserade grundläggande kunskaper om antisemitism både historiskt och idag. Materialet finns även i en version med lättlästa texter och sammanfattningar på arabiska, engelska och somaliska.

Demokrati pågår

För årskurs 4-6

Med hjälp av materialet kan du jobba med att stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar samt förmågan till att bidra i ett demokratiskt samtal hos dina elever.

Demokratiska samtal

För årskurs 7-9 och gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning.

Hur ska vi prata med varandra för att olika åsikter ska kunna rymmas i en demokrati? I det här interaktiva materialet får dina elever ta ställning i demokratiska frågor och samtidigt öva sin samtalskompetens. Materialet finns även i en lättläst version.

Källkritik, historiebruk & rasism

För årskurs 7-9 och gymnasiet

Genom historiskt källmaterial får eleverna lära sig om fem händelser i Sveriges historia. Händelser som alla är kopplade till olika former av rasism.

Hbtq, normer & makt

För årskurs 7-9 och gymnasiet

Om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Här möter du några av de personer som genom historien har stått upp mot normer och lagar som begränsat.

Att arbeta med fördomar i klassrummet

För lärare i gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning

Ett material om fördomar med övningar som du som lärare kan använda tillsammans med elever och deltagare i klassrummet.

Sverige och Förintelsen

För årskurs 7-9 och gymnasiet

I tidslinjen kan du följa händelser under åren 1933-1945.

Alla människor!

För åk 4-6

Ett material om alla människors lika värde. Materialet består av film, radioteater, diskussionsfrågor och ett interaktivt verktyg där eleverna kan skapa kollage.

Hédi Fried - frågor jag fått om Förintelsen

För årskurs 7-9

I boken Frågor jag fått om Förintelsen har Hédi Fried samlat de frågor hon fått och de svar hon gett under sina skolföreläsningar. I framtagandet av denna lärarhandledning har vi låtit oss inspireras av Hédi Frieds egna tankar om vad skolan kan göra.

Propaganda - risk för påverkan

För årskurs 7-9 och gymnasiet

Genom att studera propagandans mekanismer samt förstå vad som gör oss människor mottagliga för påverkan kan vi bli bättre på att behandla manipulerande budskap.

Uppdrag: Demokrati

För årskurs 7-9 och gymnasiet

Workshoppar för klassrummet med värderingsövningar, fakta, film, foto och ljudklipp. Alltid aktuella teman som demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras.

Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

För årskurs 7-9 och gymnasiet

En film och klassrumsövningar om brott mot mänskligheten som begåtts i kommunismens namn genom historien i tre länder: Sovjet, Kina och Kambodja.

Människorättskämpar

För årskurs 7-9 och gymnasiet

Låt dina elever lära känna människor runt om i världen som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter. Klassrumsövningarna tar upp frågor om civilkurage och ger träning i källkritik.

Seriealbumet: Sofia Z-4515

För årskurs 4-9

Seriealbumet: Sofia Z-4515, berättar om Sofia Taikons upplevelser från 2:a världskriget. Värderingsövningarna skapar reflektion och diskussion kring normer och de mänskliga rättigheterna.

Vittnesmål med klassrumsövningar

För årskurs 7-9 och gymnasiet

Klassrumsövningar med korta klipp ur vittnesmål av överlevande från Förintelsen och de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer.

Romer under Förintelsen

För årskurs 7-9 och gymnasiet

Romernas öde under Förintelsen är till stora delar fortfarande okänt. Materialet består av lektionsupplägg med bildövningar, biografier och diskussionsfrågor.

Kriget i forna Jugoslavien

För gymnasiet

Pedagogiskt material om historiebruk och nationalism. Utgångspunkt är konflikten i forna Jugoslavien på 1980 och 90-talet. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995.

Snubbelstenar

För årskurs 7-9, gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning.

Ett material för dig som vill göra ett studiebesök till någon av de tre snubbelstenar som finns i Stockholm.

Spelar roll

För årskurs 7-9 och gymnasiet

Pedagogiskt material med elevaktiva övningar om åskådarens passivitet och ansvar. Eleverna får ta ställning till frågor i sin egen vardag och samtidigt dra lärdom från historien.

Filmrummet

För årskurs 4–6, 7-9, gymnasiet och lärare

Här har vi samlat våra filmer, webbföreläsningar och dokumentärer.

Utställningen Auschwitz. Not long ago. Not far away.

För årskurs 7-9, gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning.

Utbildningsmaterial att arbeta med före, under och efter besöket i utställningen Auschwitz. Not long ago. Not far away. i Malmö 26 maj–30 september 2022.