För klassrummet

På de här sidorna hittar du material till undervisningen. Övningar, workshops, handledningar och mycket annat.

 

Demokratiska samtal

För årskurs 7-9 och gymnasiet

Hur ska vi prata med varandra för att olika åsikter ska kunna rymmas i en demokrati? I det här interaktiva materialet får dina elever ta ställning i demokratiska frågor och samtidigt öva sin samtalskompetens.

Källkritik, historiebruk & rasism

För årskurs 7-9 och gymnasiet

Genom historiskt källmaterial får eleverna lära sig om fem händelser i Sveriges historia. Händelser som alla är kopplade till olika former av rasism.

Hbtq, normer & makt

För årskurs 7-9 och gymnasiet

Om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Här möter du några av de personer som genom historien har stått upp mot normer och lagar som begränsat.

Antisemitism - då och nu

För årskurs 7-9 och gymnasiet

Syftet med materialet är att ge elever, lärare och andra intresserade grundläggande kunskaper om antisemitism både historiskt och idag.

Alla människor!

För åk 4-6

Ett material om alla människors lika värde. Materialet består av film, radioteater, diskussionsfrågor och ett interaktivt verktyg där eleverna kan skapa kollage.

Hédi Fried - frågor jag fått om Förintelsen

För årskurs 7-9

I boken Frågor jag fått om Förintelsen har Hédi Fried samlat de frågor hon fått och de svar hon gett under sina skolföreläsningar. I framtagandet av denna lärarhandledning har vi låtit oss inspireras av Hédi Frieds egna tankar om vad skolan kan göra.

Propaganda - risk för påverkan

För årskurs 7-9 och gymnasiet

Genom att studera propagandans mekanismer samt förstå vad som gör oss människor mottagliga för påverkan kan vi bli bättre på att behandla manipulerande budskap.

Uppdrag: Demokrati

För årskurs 9 och gymnasiet

Workshopar för klassrummet med värderingsövningar, fakta, film, foto och ljudklipp. Alltid aktuella teman som demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras.

Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

För årskurs 9 och gymnasiet

En film och klassrumsövningar om brott mot mänskligheten som begåtts i kommunismens namn genom historien i tre länder: Sovjet, Kina och Kambodja.

Människorättskämpar

För årskurs 9 och gymnasiet

Låt dina elever lära känna människor runt om i världen som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter. Klassrumsövningarna tar upp frågor om civilkurage och ger träning i källkritik.

Seriealbumet: Sofia Z-4515

För årskurs 4-9

Seriealbumet: Sofia Z-4515, berättar om Sofia Taikons upplevelser från 2:a världskriget. Värderingsövningarna skapar reflektion och diskussion kring normer och de mänskliga rättigheterna.

Vittnesmål med klassrumsövningar

För årskurs 9 och gymnasiet

Klassrumsövningar med korta klipp ur vittnesmål av överlevande från Förintelsen och de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer.

Romer under Förintelsen

För årskurs 9 och gymnasiet

Romernas öde under Förintelsen är till stora delar fortfarande okänt. Materialet består av lektionsupplägg med bildövningar, biografier och diskussionsfrågor.

(O)mänskligt

För årskurs 9 och gymnasiet

Lärarmaterial om rasbiologi, sortering, normer och makt. Materialet består av fördjupningstexter och lektionsförslag med övningar anpassade för klassrummet.

Kriget i forna Jugoslavien

För gymnasiet

Pedagogiskt material om historiebruk och nationalism. Utgångspunkt är konflikten i forna Jugoslavien på 1980 och 90-talet. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995.

Spelar roll

För årskurs 7 - 9 och gymnasiet

Pedagogiskt material med elevaktiva övningar om åskådarens passivitet och ansvar. Eleverna får ta ställning till frågor i sin egen vardag och samtidigt dra lärdom från historien.

Sverige och Förintelsen

För årskurs 9 och gymnasiet

I tidslinjen kan du följa händelser under åren 1930-1950 i tre olika spår: Sverige, Förintelsen och Sverige & Förintelsen.

Filmrummet

För årskurs 4–gymnasiet och lärare

Här har vi samlat våra filmer, webbföreläsningar och dokumentärer.