Tema: offer/förövare/ åskådare/hjälpare


Det här temat handlar om olika roller som vi kan inta i utsatta situationer.

Temat ingår i materialet Vittnesmål med klassrumsövningar och består av fyra lektionsupplägg uppdelade i övningar med korta klipp ur vittnesmål från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. 
 

Övningarna hittar du i menyn till höger.