Tema: mänskliga rättigheter


Det här temat handlar om brott mot FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

Temat ingår i materialet Vittnesmål med klassrumsövningar och består av två lektionsupplägg uppdelade i övningar med korta klipp ur vittnesmål från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. 


Övningarna hittar du i menyn till höger.