Om Hania Rosenberg

Hanias familj börjar tidigt diskutera om de ska lämna Polen när oron i landet tilltar. Men de stannar. Hennes far vill inte fly och därmed ge upp familjens företag, en exportfirma. Hanias mor vill heller inte lämna sin far. När kriget börjar ger sig emellertid nästan hela byns judar ut på flykt öster ut. Så även Hanias familj. Efter en kort tid har tyskarna segrat. Då väljer de flyende att vända tillbaka till sina hem. Polen är nu ockuperat.

Hania Rosenberg föds 1934 i Osweiecim i Polen. Staden kom sedan att döpas om till Auschwitz. Familjen består av Hania, hennes föräldrar och Magda, den icke judiska barnflickan som är som en familjemedlem. Familjen är judisk men inte speciellt religiös.

De närmaste åren efter ockupationens början är mycket oroliga. Familjen försöker leva så normalt som möjligt. 1942 förs samtliga familjemedlemmar, förutom Magda, och många av deras släktingar till gettot i Sosvowiec. Hanias mor lyckas planera och genomföra Hanias flykt med hjälp av Magda. Hon får komma till Magdas bror och hans familj. Där får hon en ny födelseattest. Hennes nya namn blir Maria, Marisha.

Samma år skickas Hanias mor till Auschwitz men hon är stor och stark och klarar sig från gaskamrarna. Hon får istället arbeta på en fabrik nära lägret som tillverkar ammunition. Hösten 1944 skickas hon ut på en av de så kallade dödsmarscherna för att till slut hamna i Ravensbrück. Hanias far avrättas i Auschwitz.

När ryssarna kommer till Polen blir det oroligt även för den polska familj som Hania bor hos. Men situationen blir bättre när tyskarna till slut försvinner. Barnen kan börja skolan igen men Hania insjuknar i TBC. Magda som fortfarande finns vid Hanias sida vänder sig till en amerikansk-judisk organisation som hjälper henne att komma till ett sjukhus. Hanias mor har nu nått Sverige med hjälp av Röda korsets vita bussar Hon får hjälp av Röda korset att leta rätt på Hania och i augusti 1946 återförenas Hania med sin mor i Arvika i Sverige.

Källa: Intervju med Hania Rosenberg, 2013.


Hania Rosenbergs berättelse finns med i Vittnesmål med klassrumsövningar.

Läs också: