Vittnesmål med klassrumsövningar

Att ta del av andra människors upplevelser kan väcka känslor och leda till insikter om tidigare händelser och skeenden i vår historia som inte får hända igen. När eleverna gemensamt får ta del av filmklipp innehållande personliga vittnesmål skapas en utgångspunkt för reflektion och diskussion.

Genom övningar i form av gruppdiskussioner, estetisk gestaltning och skrivövningar får eleverna uttrycka sina tankar och åsikter kring de olika teman som vittnesmålen berör.

Lektionsupplägg

Klassrumsövningar med korta klipp ur vittnesmål från Förintelsen och de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer.

Lektionsupplägg

Lärarhandledning

Materialet är främst anpassat för undervisning i SO-ämnen och historia på gymnasiet men kan även användas ämnesövergripande.

Lärarhandledning