Vad är mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter bygger på tankar som finns i många olika religioner och kulturer. Dessa tankar handlar om att alla människor har lika värde och därför ska behandlas på samma sätt.

1948 presenterade Förenta nationerna (FN) ”Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.” Det var ett dokument där världens länder talade om att de tyckte mänskliga rättigheter var viktiga. Dokumentet har legat till grund för de regler, så kallade konventioner, om mänskliga rättigheter som finns idag.

Regler som länder måste följa

En konvention är en samling regler om mänskliga rättigheter. Ett land som skrivit under en konvention lovar att följa det som står i den. Reglerna säger vad länderna ska göra för de människor som bor i landet. Till exempel att barn ska få gå i skolan och att sjuka människor ska få den vård de behöver. Reglerna säger också vad länderna inte får göra mot de människor som bor där. Till exempel stoppa människor från att säga vad de tycker eller hindra dem att utöva sin religion.

Sverige har skrivit på de flesta viktiga konventioner som handlar om mänskliga rättigheter

Varje land som skrivit under en konvention lovar att det ska respektera, skydda och uppfylla rättigheterna. Det innebär att landet inte får bryta mot rättigheterna som står i konventionen. Varje land ska också se till dina rättigheter skyddas. Till exempel genom att det finns lagar och institutioner som ser till att reglerna följs. Ett land som skrivit under en konvention ska också arbeta för att du kan ta del av dina rättigheter. För att uppfylla rätten till hälsa är det till exempel viktigt att det finns sjukhus och läkare. För att uppfylla rätten till yttrandefrihet är det viktigt att det finns till exempel tidningar som är fria, det betyder att ingen bestämmer över vad journalisterna får skriva.

Film: De mänskliga rättigheterna på två minuter

Filmen är textad på arabiska, somaliska, engelska och svenska.
Tryck på ikonen CC för att välja språk.