Lektionsupplägg: Sverige och Förintelsen

Klassrumsmaterialen tidslinjen och om historiebruk innehåller texter, bilder, filmer och ett konstverk. Eleverna får möjlighet att öka sin kunskap om Sveriges förhållande till Förintelsen och hur vi använder historia idag.

Till varje del finns förslag på hur du kan lägga upp din undervisning. Du kan med fördel arbeta med båda delarna eller välja någon av dem.