Material: Snubbelstenar

Snubbelstenarna ligger på olika platser i centrala Stockholm. Finns det tid är det en fördel att besöka alla platser men det går också bra att besöka en plats.

Här föreslår vi två upplägg. Det ena upplägget genomförs gemensamt där du som pedagog leder arbetet på respektive plats. Det andra upplägget går ut på att eleverna delas in i grupper och ger sig iväg på egen hand till en plats.

 

Besök vid snubbelstenarna

Du som pedagog kan antingen låta eleverna ge sig ut på egen hand med hjälp av de arbetsblad som finns till varje person. Eller så kan du själv guida eleverna till de olika platserna med hjälp av informationen och uppgifterna i arbetsbladet. Texterna i arbetsbladet är identiska med texterna som finns i navigeringen under respektive person (Curt Moses, Erich Holewa och Hans Eduard Szybilski).

Uppgifterna är likadana vid varje plats:

  • Läs om personen.
  • Reflektion över vad eleverna tänker på när det har hört personens livsöde.
  • Eleverna räknar ut hur gammal personen blev.
  • Moment där eleverna arbetar med platsen genom att ta en bild av snubbelstenen och adressen, jämför platsen med äldre fotografier och beskriver platsen.
  • En fråga som handlar om det är rätt att uppmärksamma platsen med en snubbelsten. Tanken är att en sten ska läggas ned vid personens sista adress. Detta är inte fallet i Stockholm vilket gör att konstprojektet frångår ursprungstanken i Stockholm.
  • Eleverna får diskutera vad vi kan lära oss av berättelserna. Och om de är viktiga för oss idag.

 

Arbetsblad till Curt Moses

Arbetsblad till Erich Holewa

Arbetsblad till Hans Eduard Szybilski

 

Förberedelser innan besök vid snubbelstenarna

Diskutera med eleverna med utgångspunkt i den inledande texten om vad som får ta plats och vad som inte ta plats i det offentliga rummet.

Innan besöket vid snubbelstenarna behöver eleverna få en bakgrund till hur bland annat flyktingpolitiken såg ut i Sverige under 1930-talet. Det kan med fördel göras genom att ni gemensamt går igenom presentationen (powerpoint) nedan. När du har gått igenom presentationen kan du även visa filmen om J-pass. Även den finns här nedan.

 

Presentation (powerpoint)


Här finns powerpoint-presentation med bakgrundsinformation

 

En kort film om J-pass

 

Efterarbetet

Efterarbete är viktigt oavsett om du leder arbetet vid snubbelstenarna eller om eleverna har utforskat platserna på egen hand. Att knyta ihop arbetet med att fortsätta att prata om historiebruk och vilka berättelser som får ta plats och inte får ta plats i det offentliga rummet är önskvärt. Om eleverna har fotograferat vid platserna kan de redovisa detta samt berätta om personen samt vad det har kommit fram till när de har reflekterat över uppgifterna.