Romer under Förintelsen

Mellan 200 000 och 500 000 av Europas romer mördades under Förintelsen. De föll offer för rasistisk förföljelse av tyska nazister och deras fascistiska allierade. Men detta folkmord är till stora delar fortfarande okänt.

Övningarna och texterna här är ett urval från webbplatsen www.romasintigenocide.eu och är anpassade för gymnasiet och årskurs 9.

Lektionsupplägg

Klassrumsmaterial med bildövningar, biografier och diskussionsövningar om stereotypa föreställningar.

Lektionsupplägg

Fakta och fördjupning

Fördjupningstexter om romer under Förintelsen och om antiziganism idag.

Fakta och fördjupning