Nationalism och historiebruk i forna Jugoslavien

"Den livsfarliga historien" är ett material med övningar och faktatexter om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning. Utgångspunkten är den nationalistiska framväxten i forna Jugoslavien under slutet av 1980-talet. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995.

Materialet riktar sig till gymnasiet och består av två delar: Historiebruk och nationalism och Folkmordet i Srebrenica. Delarna innehåller övningar, rollspel och texter.

Lektionsupplägg

Varje delar bestående av värderingsövningar, generella övningar samt övningar om kriget i forna Jugoslavien.

Lektionsupplägg

Fakta och fördjupning

Fördjupande texter om bruk och missbruk av historien, nationalismens olika former och om försoningsprocessen.

Fakta och fördjupning