Källkritik, historiebruk & rasism

I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.

Genom historiskt källmaterial får eleverna lära sig om fem händelser i Sveriges historia. Händelser som alla är kopplade till olika former av rasism.

Materialet riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet. Det kan också användas på folkhögskola och annan vuxenutbildning på motsvarande nivå.


 

Elevsidor: Källkritik

Elevuppgifter om källkritik utifrån fem historiska händelser. Vad kan källorna berätta om händelsen? Vilka tankar väcker händelsen hos eleverna?

Elevsidor: Källkritik

Elevsidor: Historiebruk

Elevuppgifter om historiebruk utifrån fem historiska händelser. Hur har andra använt händelsen? Hur använder eleverna själva sin historia?

Elevsidor: Historiebruk

Fakta och fördjupning

Mer information om rasism kopplat till de olika historiska händelserna.

Fakta och fördjupning

Om klassrumsmaterialet

Så här kan du som lärare använda materialet i din klass. (Öppnas i nytt fönster)

Om klassrumsmaterialet