Hédi Fried - frågor jag fått om Förintelsen

Hédi Fried överlevde Förintelsen och i över trettio år har hon rest runt i svenska skolor och berättat om sina erfarenheter. I boken Frågor jag fått om Förintelsen har Hédi Fried samlat de frågor hon fått och de svar hon gett under sina skolföreläsningar.

Genom ett samarbete mellan företaget Axel Johnson, bokförlaget Natur & Kultur och Forum för levande historia har högstadieskolor i samband med terminstarten hösten 2020 kunnat beställa boken kostandsfritt via utbudet.se. Dessa exemplar är nu slut.

Frågor jag fått om Förintelsen skickades i augusti 2018 ut till alla skolor som har elever i åk 9. Bakom projektet stod även då Axel Johnson, Natur & Kultur och Forum för levande historia. 

I förordet till boken skriver Hédi: ”Syftet med boken är att lära oss undvika historiska misstag. Jag hoppas att den kan få alla som läser den att förstå att vi inte är predestinerade att ikläda oss rollen som förövare eller åskådare. Vi som individer har en egen vilja, och ett ansvar, och bara genom att ta det ansvaret kan vi undvika att historien upprepar sig ännu en gång.” (sid.10).

Forum för levande historia har tagit fram en lärarhandledning till boken där vi låtit oss inspireras av Hédi Frieds egna tankar om vad skolan kan göra. 

 

Till elevsidorna

Här hittar du uppgifterna till boken.

Till elevsidorna

Lärarhandledning

Här hittar du beskrivning av materialet samt uppgifterna med tillhörande syfte (pdf som öppnas i ett fönster).

Lärarhandledning