Demokratiska samtal

Hur ska vi prata med varandra för att olika åsikter ska kunna rymmas i en demokrati? I det här klassrumsmaterialet får dina elever ta ställning i svåra demokratiska frågor och samtidigt öva sin samtalskompetens.

Materialet riktar sig främst till elever i åk 7-9 och gymnasiet samt till folkhögskolan och annan vuxenutbildning. 

Borde det bara vara experter som styr Sverige? Finns det frågor där majoriteten inte ska få bestämma? Eleverna svarar på frågor på sina datorer eller mobiler, och du som lärare kan visa upp klassens svar som statistik på din skärm.

Historiska texter i materialet ger eleverna möjlighet att sätta sina åsikter i relation till historiska händelser där frågorna ställts på sin spets. Och lektionen avslutas med reflektion över hur vi kan prata med varandra för att olika åsikter ska kunna rymmas i en demokrati.

Materialet finns även i en lättläst version.

Starta lektionen

Här hittar du den sida som eleverna och du använder i klassrummet. Elever kan använda valfri digital enhet, tex mobiler. Du som lärare behöver använda en lite större skärm som du kan visa för klassen, tex genom att koppla din dator en projektor.

Starta lektionen

Starta lättläst lektion

Här hittar du en lättläst version av den sida som eleverna och du använder i klassrummet. Elever kan använda valfri digital enhet, tex mobiler. Du som lärare behöver använda en lite större skärm som du kan visa för klassen, tex genom att koppla din dator en projektor.

Starta lättläst lektion

Om materialet

Här hittar du mer information om materialet och tips på hur du kan använda det.

Om materialet