Till innehåll

Fortbildning: Brottsplats Moskva – om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

Välkommen till en lärarfortbildning som ger en både bred och djup bakgrund till hur Sovjetunionen använde sig av förtryck, våld och terror för att utöva kontroll över befolkningen. Ta del av föreläsningar samt presentation av Forum för levande historias undervisningsmaterial Brottsplats Moskva.

Datum: 

tisdag 16 april -tisdag 16 april

Tid: 

13:30 - 16:00

Plats: 

Digitalt

Kategorier: 

  • Kompetensutveckling

Vad innebar det att leva i det sovjetiska samhället och hur kan den sovjetiska 1900-talshistorien kopplas samman med det som händer i dagens Ryssland?

Välkommen till en lärarfortbildning som ger en både bred och djup bakgrund till hur Sovjetunionen använde sig av förtryck, våld och terror för att utöva kontroll över befolkningen.

Ta del av föreläsningar som belyser den sovjetiska maktapparaten och hur minnet av kommunismens terror tar sig uttryck i dagens ryska samhälle. Du kommer också att få en kort introduktion till undervisningsmaterialet Brottsplats Moskva och Forum för levande historias övriga material för skolan om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Se program nedan.

Fortbildningen ger dig som lärare verktyg för att studera historiebruk och villkoren för demokrati och mänskliga rättigheter i dagens Ryssland.

Fortbildningen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom.

För vem?

Fortbildningen vänder sig till verksamma lärare som undervisar om demokrati och samtidshistoria på högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan eller annan vuxenutbildning.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 14 april.

Fortbildningen inleds med en workshop. I den får du tillfälle att dela dina tankar om utmaningar och framgångsfaktorer när det gäller att undervisa om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. När du får bekräftelsen på din anmälan får du en uppgift som tar cirka 30–45 minuter att göra. Uppgiften är tänkt att fungera som underlag och förberedelse för workshoppen.

Sista anmälningsdag har passerat.

Upptäck fler evenemang