Vad är manligt och kvinnligt?

En viss andel av både män och kvinnor känner sig inte hemma med det biologiska kön som de föddes med. Några byter kön genom behandlingar av olika slag och operationer. Andra  ändrar kläder och yttre attribut för att hitta fram till en yttre spegling av den de vill uppfattas som av omvärlden.

Många kan i varierande grad känna sig begränsade av kraven på hur man förväntas se ut och vara som man eller kvinna. Det kan gälla fysiskt svaga män eller män som gärna visar sina känslor, likväl som kvinnor som inte tycker att  utseende, smink och kläder är viktigt eller som inte vill skaffa barn och familj.  Alla bryter de normer för hur män och kvinnor ska vara.

Reaktionerna kring att införa det lilla ordet "hen" visar hur laddat det är att försöka bryta tanken på att det alltid finns två kön och att det är viktigt att berätta vilket det gäller. Det könsneutrala ordet hen kan användas för en person som inte vill uppfattas som vare sig man eller kvinna, men är dessutom användbart för alla de situationer där det inte är klart om det handlar om en man eller kvinna eller inte spelar någon roll vilket det är.

 

 

 

Text av Anna-Lena Lodenius, journalist (2013).