Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

En webbfortbildning för dig som arbetar på en myndighet, i en kommun eller region (för dig som arbetar inom skolan erbjuder vi andra mer specialiserade fortbildningar). Du får grundläggande kunskap och verktyg för ett inkluderande bemötande.

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag.

Innehåll och upplägg

Fortbildningen tar upp frågor som: Vad är rasism? Vad är ett likvärdigt bemötande? Vad kan du som jobbar i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande?

Fortbildningen består av tre delar där kunskap varvas med reflektionsfrågor. Varje del innehåller utbildningsfilm, faktatexter, ett ljuddrama om en bemötandesituation och reflektionsövningar.

Fortbildningen tar cirka 3-5 timmar i sin helhet. Den är kostnadsfri och kan genomföras när som helst – när du har tid.

Del 1: Rasismens historia

Del 1 fokuserar på rasismens historia, rasism som begrepp och bemötandesituationer idag.

Del 1: Rasismens historia

Del 2: Rasismen idag

Del 2 fokuserar på samhällsstrukturer, rasism i vardagen och lagstiftning som ska skydda mot diskriminering och hatbrott.

Del 2: Rasismen idag

Del 3: Likvärdigt bemötande

Del 3 fokuserar på hur du kan främja likvärdigt bemötande för alla invånare. Fokus är på det som kan hända före, under och efter möten med allmänheten.

Del 3: Likvärdigt bemötande