Kapitel 4: Steriliseringsfrågan; politik och praktik

År 1922 läggs den första motionen i riksdagen om en lag för sterilisering, främst av ”sinnesslöa”. Den är författad av Alfred Petrén. Det blir utredning och lagförslag 1929 – men då förespråkarna för en lag finner den alltför tandlös faller förslaget.

År 1933 motionerar Petrén igen och 1934 antas lagen med bred politisk majoritet. Det blir nu möjligt att sterilisera så kallade sinnesslöa efter att två läkare beslutat att så ska ske.

År 1941 skärps lagen ytterligare, åter med bred politisk majoritet. Nu tas kravet på två läkarbeslut bort och beslut ska fattas av Medicinalstyrelsen. Det gör det lättare att sterilisera människor på ”social indikation” – det vill säga att man lever i misär eller inte anses kunna ta hand om sig själv eller sina barn.

Rasbiologi blir arvshygien

Rasbiologin tappar i vetenskaplig betydelse, men steriliserings- lagarna leder till att cirka 30 000 människor steriliseras mot sin vilja, med en topp under de första tio åren efter andra världskriget. Därefter minskar antalet ofrivilliga steriliseringar. Då, vid 1950-talets mitt, sker en märklig omsvängning i synen på ”sinnesslöa” och psykiskt sjuka. Man börjar tala om deras rättigheter på ett nytt sätt.

De svenska lagarna nämner aldrig tvång – men i praktiken handlade det om tvång och framtvingade medgivanden. Det vanligaste tvångsargumentet var att man inte blev utskriven från anstalt förrän man ”gått med på” sterilisering. De som var lagens offer var som regel fattiga människor från ”socialt torftiga” miljöer. Man har diskuterat om vissa grupper sorterades fram av rent rasistiska skäl, som samer, romer eller ”resande”. Men forskningen tyder på att man försökte sterilisera bort ett socialt arv snarare än någon ”ras”. Av 30 000 som steriliserats mot sin vilja verkar t.ex. 400-500 personer ha sin bakgrund i ”resandegrupper” och motiveringarna i Socialstyrelsens arkiv nämner sällan någon ”rasbakgrund”. Rasbiologin förlorade snart i trovärdighet, men steriliseringarna fortsatte – så kan man sammanfatta saken. Lagen avskaffades slutligen 1976.

 

 

Läs också:

Fördjupningstexterna är skrivna av författaren och journalisten Ola Larsmo 2010.