Belägring av Srebrenica

I juli 1995 intogs Srebrenica av bosnienserbiska trupper. Syftet var att införliva enklaven i bosnienserbiskt territorium och rensa området från dess muslimska befolkning. De holländska FN-trupperna avväpnades och förlorade kontrollen över staden.

Samtidigt flydde ännu fler människor från områden runt omkring staden in till Srebrenica och till FN-basen i Potočari. Över 20 000 flyktingar anlände, men långt ifrån alla fick plats så många tvingades övernatta utanför basen.

Sveriges tidigare statsminister Carl Bildt, som var EU:s representant, försökte uppmana till förhandling i stället för strid. Förhandlingar hölls också mellan den holländska FN-truppen, representanter från Srebrenica och den bosnienserbiska armén. Under förhandlingarna skyllde Ratko Mladić agerandet på att FN-truppen hade blandat in Nato. Mladić argumenterade också för att muslimernas enda sätt att garantera sin egen säkerhet var att lägga ner sina vapen och förbereda sig på att lämna området.

FN gav slutligen upp kontrollen över basen i Potočari och den bosnienserbiska armén tilläts ta över. Srebrenicas muslimska befolkning saknade nu helt skydd. Efteråt har FN beskyllts för att ha agerat felaktigt och brutit sitt löfte om att skydda stadens befolkning och flyktingarna på FN-basen.

Klipp1: Ratko Mladić

Klipp 2: Förhandlingar mellan FN och Ratko Mladić på hotell Fontana i Bratunac.

Ursprunglig text och research av Youth Initiative for Human Rights. Svensk text 2012 av GR utbildning och Forum för levande historia. Uppdaterad och faktagranskad 2021 av historikern Christian Axboe Nielsen, Århus universitet.