Bakgrund

Jugoslavien

Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien bildades efter andra världskriget och existerade mellan 1945 och 1992. Federationen utgjordes av Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Makedonien. Sedan mitten av 1970-talet befann sig Jugoslavien i en ekonomisk kris och den kommunistiska ledningen och ideologin var ifrågasatt. När landets president Josip Broz Tito dog 1980 startade en våg av nationalism där varje folkgrupp främst såg till sitt eget bästa i politiska frågor.

År 1991 utropade Kroatien och Slovenien sin självständighet. Detta blev startskottet för krig och konflikter på flera platser. De väpnade konflikter som pågick mellan 1991 och 2001 brukar kallas de jugoslaviska krigen.


En våg av nationalism svepte över forna Jugoslavien i det vakuum som Tito lämnade efter sig. Nedan finns två klipp som illustrerar hur historien används för att mobilisera stöd till de nationalistiska rörelserna.

Klipp 1: Den 19 november 1988 håller Slobodan Milošević, då ordförande för den serbiska republikens kommunistparti (SKS) och ledande inom det jugoslaviska kommunistpartiet (League of Communists), ett tal vid en demonstration i Belgrad, där han beskriver ett hot från fiender utom såväl som inom Jugoslavien, och att han är redo för strid.

Klipp 2: Franjo Tudjman väljs till kroatisk president 1990 och utropar Kroatien till en självständig stat. Detta skapar stor oro bland serber bosatta i Kroatien, mot bakgrund av deras erfarenheter av Kroatien under andra världskriget.

 

Ursprunglig text och research av Youth Initiative for Human Rights. Svensk text 2012 av GR utbildning och Forum för levande historia. Uppdaterad och faktagranskad 2021 av historikern Christian Axboe Nielsen, Århus universitet.