Bakgrund

Jugoslavien

Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien bildades efter andra världskriget och existerade mellan 1945 och 1992. Federationen utgjordes av Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Makedonien. När landets president Josip Broz Tito dog 1980 startade en våg av nationalism i Jugoslavien där varje folkgrupp framför allt såg till sitt eget bästa i politiska frågor.

År 1991 utropar Kroatien och Slovenien sin självständighet. Detta blir startskottet för krig och konflikter på flera platser. De väpnade konflikter som pågår mellan 1991 och 2001 brukar kallas de jugoslaviska krigen.

En våg av nationalism sveper över forna Jugoslavien i det vakuum som Tito lämnar efter sig. Nedan finns två klipp som illustrerar hur historien används för att mobilisera stöd till de nationalistiska rörelserna.

Klipp 1: Den 19 november 1988 håller Slobodan Milošević, då ordförande för den serbiska republikens kommunistparti (SKS) och ledande inom det jugoslaviska kommunistpartiet (League of Communists), ett tal vid en demonstration i Belgrad, där han beskriver ett hot från fiender utom såväl som inom Jugoslavien, och att han är redo för strid.

Klipp 2: Franjo Tudjman väljs till kroatisk president 1990 och utropar Kroatien till en självständig stat. Detta skapar stor oro bland serber bosatta i Kroatien, mot bakgrund av deras erfarenheter av Kroatien under andra världskriget.

 

Ursprunglig text och research: Youth Initiative for Human Rights.
Anpassad text på Svenska: GR Utbildning, Forum för levande historia.
Publicerad 2012.