The search found 199 results in 0.037 seconds.

Sökresultat

  Tema: Demokrati, Diktatur. Erna Gutman

  Vittnesmål med klassrumsövningar

  I klippet berättar Erna om när Gestapo gjorde en husrannsakan hemma hos hennes familj på grund att de var Jehovas vittnen. De tog deras biblar och skickade båda hennes föräldrar ...

  Tema: Demokrati, Diktatur. Julia Lentini

  Vittnesmål med klassrumsövningar

  I klippet berättar Julia om att de är de högt uppsatta i samhället som var ansvariga för Förintelsen och att de även har ansvaret för demokratin idag.Julia Lentini föddes 1926 i ...

  Tema: Demokrati, Diktatur. Francesco Kovacs

  Vittnesmål med klassrumsövningar

  I klippet berättar Francesco om paragraf 58 som gjorde att vem som helst kunde dömas och att soldaterna bara var ett hantverk av sovjetregimen.Francesco Kovacs föddes 1929 i Unge...

  Tema: Demokrati Diktatur. Chen Shizong

  Vittnesmål med klassrumsövningar

  I klippet berättar Chen om varför han dömdes, vad han dömdes till och om livet i lägret i Lagodai.Chen Shizong föddes 1937 i Shanghai, Kina. Han blev tidigt föräldralös och växte...

  Tema: Demokrati, Diktatur. Julia Lentini

  Vittnesmål med klassrumsövningar

  I klippet berättar Julia om hur det hon upplevt i Auschwitz har gjort att hon inte längre litar på myndigheter.Julia Lentini föddes 1926 i en romsk familj i Tyskland. Julia och h...

  Tema: Demokrati, Diktatur. Chen Shizong

  Vittnesmål med klassrumsövningar

  Chen berättar om problemet med diktatur, när bara en bestämmer.Chen Shizong föddes 1937 i Shanghai, Kina. Han blev tidigt föräldralös och växte upp med sin mormor. Det kinesiska ...

  Tema: Demokrati, Diktatur. Francesco Kovacs

  Vittnesmål med klassrumsövningar

  I klippet berättar Francesco om hur viktig demokrati är och att vi måste hjälpas åt att upprätthålla demokratin.Francesco Kovacs föddes 1929 i Ungern. Han gick med i partisanröre...

  Tema: Tolerans, Intolerans. Ilona Goldberger

  Vittnesmål med klassrumsövningar

  I klippet berättar Ilona om när hon efter kriget, i Sverige, möter en man som jobbat som polis vid transporterna av judar till lägren och att hon då ställs inför ett dilemma.Ilon...

  Tema: Tolerans, Intolerans. Ilona Goldberger

  Vittnesmål med klassrumsövningar

  I klippet berättar Ilona om sina första intryck och upplevelser av koncentrationslägret Auschwitz.Ilona Goldberger föddes 1925 i en judisk familj i Ungern. Tillsammans med sin ma...

  Tema: Tolerans, Intolerans. Erna Gutman.

  Vittnesmål med klassrumsövningar

  I klippet berättar Erna om hur hennes föräldrar blev fängslade av Gestapo på grund av att de var Jehovas vittnen.Erna Gutman föddes 1933 i Tyskland. Familjen tillhörde Jehovas vi...

Sidor